Sökning: "etablera projektkontor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etablera projektkontor.

 1. 1. Funktioner som bör ingå vid etablering av ett projektkontor - en fallstudie av projektledares upplevda behov

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Zeina Zimmerman; [2019]
  Nyckelord :establish project management offices; perceived support needs; project manager; etablera projektkontor; upplevelser; stödbehov; projektledare;

  Sammanfattning : Sedan behovet av att skaffa sig konkurrensfördelar uppstod har organisationer utvecklat mer flexibla organisationsformer. Projektkontor är ett sådant exempel. De är komplexa så till vida att de kan organiseras på olika sätt, på olika organisatoriska nivåer och inrymma ett spektrum av funktioner. LÄS MER

 2. 2. Afrika, en växande marknad : svenska företag etablerar sig i de afrikanska länderna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Siri Eklund; Amil Al-Mosawi; [2013]
  Nyckelord :Africa; Swedish establishment; internationalization; strategy; social responsibility; political instability; cultural differences; Afrika; svensk etablering; internationalisering; strategi; socialt engagemang; politisk instabilitet; kulturskillnader;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att Afrika är en växande marknad med möjligheter för svenska företag, men det är en marknad som innebär risker. De svenska företagen har idag en stark närvaro med ett gott rykte och bidrar med kunskap och kvalitet. LÄS MER