Sökning: "etik it"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade orden etik it.

 1. 1. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 2. 2. "Det är viktigt att man är en individ i gruppen" : En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Hansson; Linda Shishani; [2020]
  Nyckelord :närbyråkrat; etik; organisationsidentitet; polisutbildning; preprofession; tystnadskultur; profession;

  Sammanfattning : Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. LÄS MER

 3. 3. "Det stavas inte konsumentskydd, utan pengar" : En kritisk retorikanalys av hur CSR kommuniceras i Svenska Spels marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; Ted Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; advertising; market communication; Svenska Spel; gambling addiction; CSR; reklam; marknadskommunikation; Svenska Spel; spelmissbruk;

  Sammanfattning : In society today, it has become more common that companies are expected to strive against following a Corporate Social Responsibility. The concept of CSR involves the responsibility every company have towards the society and has it roots in economic, social and environmental standpoints. LÄS MER

 4. 4. Problems for Michael Gill’s semantic pluralism : The ostensibility of certain moral agreements and disagreements

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Simon Engström; [2020]
  Nyckelord :Semantic pluralism; meta-ethics; metaethics; semantics; cognitivism; non-cognitivism; Michael Gill; Walter Sinnott-Armstrong; moral disagreement; ostensibility; Semantisk pluralism; meta-etik; metaetik; semantik; kognitivism; icke-kognitivism; Michael Gill; Walter Sinnott-Armstrong; moralisk oenighet; skenbarhet;

  Sammanfattning : This paper concerns the semantic branch of meta-ethics, and examines a version of so called semantic pluralism advocated by Michael Gill. Briefly put, Gill suggests that ordinary people’s usage of moral terms is rather messy in the sense that the meaning of moral terms can vary not only between different people, but also for one and the same person in different contexts. LÄS MER

 5. 5. SLOW FASHION : Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större uppoffring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amadeus Hedenör; Victor Rotting; [2019]
  Nyckelord :Slow fashion; attitude-behaviour gap; sustainable; ethics; consumer behaviour; consumer culture theory; price; buying process; Slow fashion; attityd-beteende-gap; hållbarhet; etik; konsumentbeteende; consumer culture theory; pris; köpprocessen;

  Sammanfattning : I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen. Med hjälp av slow fashion vill man således inspirera till en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt och står stark mot modevärldens snabba svängar och därpå, bidra till att konsumtionen inte ökar i kvantitet utan i kvalitet. LÄS MER