Sökning: "evidence-based social work"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden evidence-based social work.

 1. 1. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad praktik inom socialt arbete i Sverige : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Wallin; Pia Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :Evidence based practice; Social work; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Evidence based practice within social work in Sweden: a systematic literature study Aim: The aim of this study was to investigate the research concerning EBP in a Swedish context. Method: a systematic literature study, wherein 16 articles were used and assessed using thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. Debatten om evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :EBP; evidence; socialt arbete; evidence-based social work; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate the debate in the paper Socionomen between 2008-2018, which touches upon the ambition to implement evidence-based practice in the social work field in Sweden. With a qualitative approach, different points of view relative to evidence-based practice in social work has been examined. LÄS MER

 4. 4. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av utveckling inom arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Lidman; Nina Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; Vocational rehabilitation; Evidence-based practice; Development work; Swedish Public Employment Service;

  Sammanfattning : Purpose: To describe occupational therapists experiences of development in occupational therapy at The Swedish Public Employment Service. Method: The study was conducted using qualitative interviews. Thirteen occupational therapists working at The Swedish Public Employment Service participated. LÄS MER