Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 21. Vem är du, vem är jag? : Subjektspositioner och identiteter i förskolan utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elisabeth Salo Olsson; Martin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Förskolan; Genus; Könsroller; Pedagogik;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi undersökt hur barn och pedagoger i förskolan samspelar med varandra under vardagliga situationer. Vi har fått fram att både barn och pedagog intar olika roller i samspelet vilket påverkar deras sätt att interagera med varandra. LÄS MER

 2. 22. Jämställd förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Petrisi; [2010]
  Nyckelord :genus; förskola;

  Sammanfattning : Abstract Sofia Petrisi (2010) Jämställd förskola? – En studie om pedagogers syn på genus. Malmö högskola. Detta examensarbete belyser pedagogers syn på och kunskap om genus och jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre arbetslag på en förskola ser på sitt arbete med genus. LÄS MER

 3. 23. Den fria uteleken ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Britt-Marie Klingberg; [2010]
  Nyckelord :Förskola; förskolegården; genus; lek; utelek;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har 5-åringars lek och utnyttjande av förskolegården studerats. Undersökningens syfte har varit att studera den fria uteleken och detta ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 24. Vad förmedlar bilderboken? : En analys av barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologiÄmnesavdelningen för didaktik

  Författare :Ida Josefsson; [2009]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Feminism; Genus; Intersektionalitet; Sexualitet;

  Sammanfattning : I dagens förskola, och även sedan en lång tid tillbaka, anses barnböcker vara en viktig del avdet pedagogiska material som barnen tar del av. Däremot visar studie (se bl.a. Simonsson,2004) på att valet av vilken bok som förs in i förskolan inte är lika självklart som hur passviktigt det är att den finns där. LÄS MER

 5. 25. Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; Annette Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :konfliktstrategier; genus;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv. Författare: Annette Gustavsson & Susanne Karlsson Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Barn Unga Samhälle, Barndoms- och Ungdomsvetenskap,(2009). LÄS MER