Sökning: "examensarbete i sport management"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete i sport management.

 1. 1. En studie i blått : En ombyggnation av startsidan för en idrottsorganisations webbplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Salomon Höglund; [2016]
  Nyckelord :CSS; Content Management System; CMS; Framework; Front-End; HTML; Human-Computer Interaction; HCI; Interaction Design; IxD; PHP; Prototype; User Experience Design; UxD; Web Design; Web Development; WordPress; Användarupplevelse; UxD; CSS; Front-End; HTML; Innehållshanteringssystem; CMS; Interaktionsdesign; IxD; Människa-Datorinteraktion; MDI; PHP; Prototyp; Ramverk; Webbdesign; Webbutveckling; WordPress;

  Sammanfattning : Målet med detta praktiska examensarbete var att ta fram ett färdigt förslag på en ny startsida åt en idrottsorganisation för dess webbplats byggd på WordPress. Detta har åstadkommits genom att ha analyserat den befintliga startsidan samt fyra utomstående idrottsorganisationers webbplatsers startsidor. LÄS MER

 2. 2. You are all winners - En studie om samskapande av värde i maratonresor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elin Holm; Caroline Rizell; [2013]
  Nyckelord :Sport tourism; maraton; researrangör; konsumtion; co-creation; värdeskapande; interaktioner; relationer; social identitet; behov; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “ You are all winners” - En studie om samskapande av värde i maratonresor Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2013 Författare: Caroline Rizell & Elin Holm Handledare: Jan-Henrik Nilsson Nyckelord: Sport tourism, maraton, researrangör, konsumtion, co-creation, värdeskapande, interaktioner, relationer, social identitet, behov Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika aktörer är delaktiga i processen för att skapa värde i maratonresor, samt vad som påverkar konsumentens deltagande. Vi utgår ifrån två aktörers perspektiv; researrangörens och konsumentens, utifrån vilka vi skapat följande frågeställningar: Frågeställningar: Researrangörernas del i samskapande av värde i maratonresor; Hur är deras erbjudanden utformade? Hur ser de på relationen till olika aktörer? Konsumentens del i samskapande av värde i maratonresor; På vilket sätt deltar konsumenten i den värdeskapande processen? Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till konsumtion av löparresor? Hur ser de på relationen till olika aktörer? Metod: En kvalitativ studie med ett tolkningsinriktat perspektiv, där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med semistrukturerade och ostrukturerade drag. LÄS MER

 3. 3. Tre Högars park : från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Hjertqvist; [2006]
  Nyckelord :hälsopark; motionspark; hälsofrämjande; Tre Högars park; friskvård;

  Sammanfattning : There are plenty of exciting changes being developed in Tre Högar´s Park, which is located in the district of Linero, eastern Lund. A project group representing Linero If, Lugi Tennis and Linero/Östra Torn Health centre, has been created and is responsible for managing a development project of the Park. LÄS MER

 4. 4. Sport manager : en kartläggning av rollen inom golf och ishockey

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Henrik Andrén; Jonas Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Sport manager; handhavande av idrott; kommersialisering; professionalisering; golf; ishockey.;

  Sammanfattning : Att det har hänt väldigt mycket inom idrotten sedan dess start vet vi, men frågan är hur idrotten kommer att utvecklas i framtiden? Ett begrepp som blivit alltmer modernt inom svensk idrott på senare år är Sport management. Med tanke på att management eller sport inte är några nya företeelser så är sport management eller management of sport heller inga nya företeelser. LÄS MER

 5. 5. Korsförlamning hos häst : fodrets påverkan

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustaf Samuelsson; [2004]
  Nyckelord :häst; tävlingshästar; korsförlamning; foder;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to gather knowledge about the complaints of tying-up in horses and to show that the importance of feeding. The thesis includes a literature review of tying-up how preventative measures by feeding can be made. In the equine sport, crosscountry, horses occasionally suffers from tying-up, a muscle disease. LÄS MER