Sökning: "examensarbete idrottsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden examensarbete idrottsvetenskap.

 1. 1. Kämpa, fly eller ta en snus : Skillnader och likheter mellan och inom könens skolrelaterade stress och stresshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Julia Ekholm; Olivia Holmgren; [2019]
  Nyckelord :school-related stress; self-perceived stress; the transactional model; gender perspective; sex differences; socialization; skolrelaterad stress; självupplevd stress; transaktionsmodellen; genusperspektivet; könsskillnader; socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers upplevda stress och deras tillvägagångssätt för att hantera denna stress med hjälp av copingstrategier, vilket sedan sätts i relation till biologiskt kön. Arbetet utgår ifrån ett elektroniskt frågeformulär som inkluderar både kvantitativa och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 3. 3. Fotbollens värdegrund : En undersökning av hur fotbollsungdomar och deras föräldrar uppfattar värdegrundsarbetet inom fotboll.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kenan Celil; Christoffer Tiderman; [2014]
  Nyckelord :Mobbning; toppning; jämställdhet jämlikhet; idrottsfusk;

  Sammanfattning : Riksidrottsförbundets, (RF), dokument Idrotten vill är ett idédokument om hur idrotten ska bedrivas. Den innehåller bland annat ett avsnitt om idrottens värdegrund, där de fyra olika områdena glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, samt rent spel behandlas. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivutveckling i förskolan : En studie om fyra förskolors arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Martina Severinsson; Jessica Servin; [2013]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; förskola; arbetssätt; pedagog;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete studerar och diskuterar läs- och skrivutveckling i förskolan. Syftet med examensarbetet är att få kunskap om de olika arbetssätt som förskolor använder sig av när de arbetar med läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Inkludering, funktionsnedsättning och idrott : En studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med elever i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Märit Kemner; Simon Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Disabilities; physical education; special educational needs; inclusion;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att inkludera elever med funktionsnedsättning. Teoretiska studier och kvalitativa intervjuer av lärare i idrott och hälsa, är det vi använt oss av för att undersöka hur lärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER