Sökning: "examensarbete it-säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete it-säkerhet.

 1. 1. Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering : Ur ett tjänstedesignperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Svante Nystrand; [2017]
  Nyckelord :tjänstedesign; service design; kundresa; koncept; internutbildning; utbildning; utbildningsportal; finans;

  Sammanfattning : Shaya Solutions AB verksamma inom IT-säkerhet, webbutveckling och digitalt strategiarbete ska ta fram ett digitalt system för hantering av internutbildningar med tillhörande verifikationsfunktion till finans-, kredit- och försäkringsbranschen. Målet är att underlätta hanteringen av internutbildningar och genom verifikationsfunktionen säkerställa att informationen når fram till de anställda. LÄS MER

 2. 2. Empirical test of a tool for cyber security vulnerability assessment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Dan Johansson; [2015]
  Nyckelord :cyber; security; SCADA; cysemol; p2cysemol; eaat; ABB; tool; empirical; test; vulnerability; assessment; turing;

  Sammanfattning : This report describes a study aimed at verifying a cyber security modeling language named the Predictive, Probabilistic Cyber Security Modelling Language. This modeling language together with the Enterprise Architecture Analysis Tool acts as a tool for cyber security evaluations of system architectures. LÄS MER

 3. 3. IT-säkerhet i praktiken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Alexander Hagen; Arthit Saengsuriyachat; [2014]
  Nyckelord :Examensarbete; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Att kunna använda information på rätt sätt, och att kunna skydda sina informationstillgångar är livsviktigt för dagens företag. Skulle fel information komma ut kan det innebära allvarliga konsekvenser för företaget. Denna B-uppsats har fokus på nätverkssäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of a non-aggressive automated penetration testing tool : An approach to automated penetration testing focusing on stability and integrity for usage in production environments

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Fabio Viggiani; [2013]
  Nyckelord :Penetration testing; automation; production environment; IT security; penetrationstester; automatiserade; produktionsmiljö; IT säkerhet;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis project is automated penetration testing. A penetration test is a practice used by security professionals to assess the security of a system. This process consists of attacking the system in order to reveal flaws. LÄS MER

 5. 5. Bring Your Own Device

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Rodrigo Muñoz; Fovad Adami; [2012]
  Nyckelord :BYOD;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Sourcecom Svenska AB. Sourcecom Svenska AB arbetar med kommunikationslösningar inom IT-kommunikation, IT-säkerhet och telefoni. Examensarbetet går ut på att undersöka konceptet Bring Your Own Device (BYOD) och föreslå olika lösningar beroende på företagets informationssäkerhetskrav. LÄS MER