Sökning: "försäljning budget"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden försäljning budget.

 1. 1. Restaurangbranschens överlevnadsstrategier under Coronakrisen : En studie om krishantering inom restaurangbranschen i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Renberg; Mikaela Norgren Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Management Control Systems During Crisis; Interactive Control Systems; Diagnostic Control Systems; Covid-19; Ekonomistyrning under kris; interaktiva styrsystem; diagnostiska styrsystem; covid-19;

  Sammanfattning : En kris är vanligtvis förknippad med ett stort hot till företag och med en hög grad av osäkerhet. Varje krissituation är också unik vilket innebär att krishanteringen kommer att skilja sig åt beroende på den givna situationen. LÄS MER

 2. 2. Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Öhgren; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; offentlig upphandling; rekonditionerade kontorsmöbler; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. LÄS MER

 3. 3. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER

 4. 4. Förtjänad försäljning och farliga förpliktelser : En studie om e-handlares användning av sociala medier, med fokus på heminredningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Gabriella Karlsson; Emma Marcusson; [2015]
  Nyckelord :Digital Marketing; Social Media; Customer Relations; E-Commerce; Digital marknadsföring; Sociala medier; Kundrelationer; E-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internet och sociala medier är idag en naturlig del av människors vardag och företag lägger allt mer av sin marknadsföringsbudget på att synas i digitala plattformar. Sociala medier har blivit en viktig marknadsföringskanal för e-handelsföretag, vilket har visat sig innebära både möjligheter och hinder. LÄS MER

 5. 5. Det oberoende skapandet : en studie av indiespel som produkt av DIY i ett postmodernt samhälle

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Henrik Vilén; Magnus Johansson; [2015]
  Nyckelord :DIY; postmodernism; intertextualitet; indiespel; Social Sciences;

  Sammanfattning : B-uppsatsen Det oberoende skapandet – en studie av indiespel som produkt av DIY i ett postmodernt samhälle är författad av Magnus Johansson och Henrik Vilén i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen undersöker fenomenet och videospelsgenren indiespel, med fokus på två spel; I Wanna Be The Guy och Journey. LÄS MER