Sökning: "Tone perception"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Tone perception.

 1. 1. Folkbibliotek och hållbart nätklimat: : En kvalitativ studie om hur folkbibliotekets ansvar och arbete med att förespråka hållbart nätklimat uppfattas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Marchione; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; hållbart nätklimat; demokrati; yttrandefrihet; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Digitalization is spreading wide throughout society. The open, and free, internet equals new possibilities – but also difficulties regarding freedom of speech and development of democracy. LÄS MER

 2. 2. Naïve listeners’ perceptual learning of Chinese tones: The influence of L1 background in prosody and the effect of an auditory-image (AI) training paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lili Wen; [2019]
  Nyckelord :Tone perception; Tone acquisition; Mandarin 声调感知; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present perceptual learning study was conducted in an attempt to investigate to which extent naïve listeners’ L1 prosodic background affected their learning performance of a lexical tone language and whether an auditory-image (AI) training paradigm curtailed the online-learning process of lexical tones. Thirty-three Mandarin-naïve Swedish-native listeners (NS listeners) and 33 Mandarin-naïve English-native listeners (NE listeners) participated in a behaviour experiment designed to answer the question of whether native listeners of a pitch accent language (NS listeners) had an advantage over native listeners of a non-tonal non-pitch-accent language (NE listeners) in learning to perceive tones in Mandarin Chinese (MC). LÄS MER

 3. 3. Ett yrke där hot och våld är vardag : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av hot och våld i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Wuotila; [2019]
  Nyckelord :police; threat; violence; vulnerability; normalization; polis; hot; våld; utsatthet; normalisering;

  Sammanfattning : I denna studie har polisers utsatthet i form av hot och våld undersökts. Studien baseras på kvalitativ metod och sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med poliser som både aktivt arbetar i yttre tjänst samt med poliser som har arbetat i yttre tjänst. LÄS MER

 4. 4. Road modelling using LiDAR-data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Tove Jungenfelt; Elias Sevelin; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The purpose of our master thesis is to locate and find a mathematical model of the road surface from data obtained using LiDAR measure- ments. A LiDAR is an optical instrument that generates a point cloud of its surroundings by measuring distance and intensity. LÄS MER

 5. 5. Brake noise : A study in multi-tonal brake squeal

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Viktor Wiese; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brake squeal is a major problem for the vehicle industry due to recla-mations and quality perception of vehicles, as well as the unpredictability of its occurrence. This report investigates the physical reasons behind a multi-tonal brake squeal generated in a motorcycle disc brake. LÄS MER