Sökning: "fantasylitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet fantasylitteratur.

 1. 1. Fantasylitteraturens didaktiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vivianne Haki Ramcharan; Linda Hauksdottir; [2019]
  Nyckelord :fantasy; identity; literature; reading comprehension; education; fantasylitteratur; idenitet; litteratur; läsförståelse; läslust; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka fantasylitteraturens didaktiska möjligheter i klassrummet. Genom att introducera material som fångar elevernas intresse tror vi att man kan öka läsförståelse och engagemang. Till metod har vi i vår kunskapsöversikt systematiskt sammanställt forskning som vi hittat under hösten 2018. LÄS MER

 2. 2. "Ibland måste man skapa en annan värld för att få bättre syn på vår egen" : Fantasy i skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Enkvist; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :fantasy; ungdomslitteratur; värdegrund; didaktisk potential; intersektionalitet; explicit ideologi; implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att utröna värdegrundsdiskurser i fantasylitteraturerna Korpringarna, Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret. Genom att granska de valda romanernas didaktiska potential ämnade studien även att styrka användningen av fantasylitteratur i undervisning på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Fantasyhjältinnor och genus ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Sedendahl; [2018]
  Nyckelord :fantasyhjältinnor; kvinnliga fantasyhjältar; genus; värdegrund; litteraturdidaktik; fantasylitteratur; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kvinnliga fantasyhjältar i tre populära böcker: Röd drottning, De utvalda:tankeläsaren och Glastronen. Fantasyhjältinnorna studeras för att ta reda på hur de framställs i den studerade litteraturen ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
  Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER

 5. 5. Ett möte mellan fantasi och verklighet - Fantasylitteratur i gymnasieskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Läsning; Genus; Pojkarna; Fantasy; Värdegrund; Kön; Skola;

  Sammanfattning : I denna studie, inspirerad av Malin Alkestrands avhandling Magiska Möjligheter - Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, har vi undersökt hur en lärare på en gymnasieskola arbetar med fantasy i sitt klassrum samt vilka möjligheter litteraturen har i värdegrundsarbetet, med fokus på jämställdhetsfrågor. Genom en pedagogiskt riktad textanalys av boken Pojkarna av Jessica Schiefhauer (2011), klassrumsobservationer samt en intervju med en lärare fann vi att fantasy är fruktbart att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER