Sökning: "forskningsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet forskningsdata.

 1. 1. Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2023-03-01]
  Nyckelord :diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. LÄS MER

 2. 2. "...för vetenskap sysslar vi inte med." : En diskursanalys om forskningsdata och öppen tillgång inom konstnärlig forskning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Julia Holm; [2023]
  Nyckelord :Library science; Open access publishing; Open data; Academic libraries; Artistic research; Biblioteks- och informationsvetenskap; öppen tillgång; öppna data; läroverksbibliotek; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : This master´s thesis studies the discourse surrounding research data and open access within the artistic research field in Sweden. Its purpose is to explain how librarians better can support artistic researchers in research data management. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs fysisk aktivitet som egenvårdsbehandling vid depression? : -      En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elin Sandin; Katharina Isaksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är i dag en folksjukdom som drabbar en tredjedel av befolkningen. Det är ett allvarligt hälsotillstånd som innebär ett stort lidande hos både diagnostiserad person och närstående och ger försämrad livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot öppen vetenskap : Tillkomsten och utformningen av forskningsdatastödet vid sex svenska universitetsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Paleobiologi; Uppsala universitet/Universitetsbiblioteket

  Författare :Barbro Bornsäter; [2022]
  Nyckelord :Research data; Data management; Data storage; Data management plan; Open data; Academic libraries; Forskningsdata; datahantering; datalagring; datahanteringsplan; öppna data; forskningsbibliotek; universitetsbibliotek;

  Sammanfattning : Introduction: The subject of research data management is highly topical and university libraries around the world are working hard to establish a well-functioning support as well as technical solutions to deal with sharing and storing research data. Swedish university libraries are no exception, and this study aims to give a clearer view on how these support functions have come to take the form they have today, what they look like now and what the plans are. LÄS MER