Sökning: "foster mother"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden foster mother.

 1. 1. Familjehemsföräldrar - Speglar de varandra och är de en avspegling av andra familjer?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Christensen; [2022]
  Nyckelord :foster mother; foster father; foster parent; foster child; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the foster parents’ characteristics, how the foster parents reflect on their own family and parental ability, their knowledge of the foster child’s earlier trauma, if the parents report the same and if they differ from other groups. This study was a cross sectional study and based on a quantitative model. LÄS MER

 2. 2. Ett känslofyllt uppdrag : En kvalitativ studie om familjehemsmammors syn på sin roll och de känslor som uppkommer i uppdraget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emily Mclellan; Annie Skagerstam; [2021]
  Nyckelord :Foster care; foster mother; emotions; binding relationship; roles; Familjehem; familjehemsmamma; känslor; bindningsrelation; roller;

  Sammanfattning : Att vara familjehem är ett uppdrag som kan innebära både positiva och negativa händelser i vardagen som kan skapa olika känslor hos familjehemsmammorna. I tidigare forskning har obetydligt fokus lagts på kvinnans upplevelser som familjehemsmamma. LÄS MER

 3. 3. En idealisk ungdom : En studie om IOGT:s fostran av ungdomar i Värmland och hela Sverige mellan åren 1905–1915

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talets två första årtionden hade ett starkt intresse för ungdomar och ungdomlighet nått Sverige. Moderniseringspositiva rörelser av olika slag såg ungdomen som en viktig del av det framtida samhälle som de var i akt att forma, för det var de yngre generationerna som skulle leva i den värld som skulle bli till. LÄS MER

 4. 4. Simulating Fetal ECG Using Machine Learning on Ultrasound Images

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Mathilda Villot Berling; Julia Önerud; [2020]
  Nyckelord :ECG; Ultrasound; Fetal-ECG; Heart; Machine learning; Simulated; EKG; Ultraljud; Foster-EKG; Hjärta; Maskininlärning; Simulerat;

  Sammanfattning : ECG is used clinically to detect a multitude of medical conditions, such as heart-problems like arrhythmias and heart failure, and to give a good general image of the function of the heart with a quick and harmless exam. In many clinical cases, normal ECG measurements cannot be taken, such as with fetuses where ECG signals from the mother’s own body hinder the measurement. LÄS MER

 5. 5. Strategies for keeping cow and calf together in six European countries

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Gundersen; [2020]
  Nyckelord :cow-calf contact; dairy production; cow-calf separation; calf rearing system;

  Sammanfattning : The modern practice for dairy calf management is to separate the cow and calf a few hours after birth. That practice is highly debatable and consumers often oppose of it. There are several benefits for keeping cow and calf together for a longer period of time and letting the calf suckle. LÄS MER