Sökning: "freds- och konfliktvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden freds- och konfliktvetenskap.

 1. 1. Effektiv kontroll och nya krig - en tvärvetenskaplig analys av den internationella sedvanerätten på statsansvarsområdet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Af Klercker; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; statsansvar; hänförbarhet; ARSIWA; ICTY; ICJ; effektiv kontroll; freds- och konfliktvetenskap; nya krig; Kaldor; Nicaragua; Tadic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. LÄS MER

 2. 2. Grupprelaterade skillnader och risken för konflikt i Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Rapp; [2010]
  Nyckelord :grupptillhörighet; negativ fred; horisontella skillnader; Freds- och konfliktvetenskap; fattigdomsbekämpning; Indien; ekonomiska skillnader; Strukturella skillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : India is the home of over 1 billion people and is a mixture of ethnicities, religions, languages, castes and tribes. In the 1980’s the country was one of the poorest countries in the world but during the last twenty years India has gone through a huge economic growth, bigger than the world had ever seen before. LÄS MER

 3. 3. Det rationella krigets förutsättningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henric Roosberg; [2009]
  Nyckelord :peace and conflict studies; freds- och konfliktvetenskap; makt; isolering; eskalation; Ryssland; begränsade krig; Clausewitz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett begränsat krig kan vara ett rationellt val. Inför det begränsade kriget måste dock en kalkyl styrka rationaliteten. Det rationella krigets kalkyl har tre avgörande beståndsdelar. LÄS MER

 4. 4. Timing Reconciliation, Case Study Sudan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marija Sunnliden; [2009]
  Nyckelord :peace and conflict studies; freds- och konfliktvetenskap; conflict transformation; peace agreements; Sudan; reconciliation; peace process; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the importance of timing reconciliation in a conflict/peace process in order to reach a sustainable peace. There is a main divide in how the different scholars in the conflict resolution field define reconciliation in being a goal or a process, or both. LÄS MER

 5. 5. Samernas situation i Sverige: De internationella organisationernas betydelse för samernas relation till den svenska staten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Thilén; [2009]
  Nyckelord :samer; internationella organisationer; mänskliga rättigheter; ursprungsfolk; NGO:er; freds- och konfliktvetenskap; peace and conflict studies; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. LÄS MER