Sökning: "general pension"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden general pension.

 1. 1. Svenskt pensionssystem i dynamisk utveckling - en longitudinell studie om den allmänna pensionens anpassning till dynamisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alicia Nygren; [2020-11-23]
  Nyckelord :Pension system; general pension; Sweden; increased population; aging population; performance; macroeconomics;

  Sammanfattning : Sweden was one of the first countries in the world, year 1913, that established a pension system with intention to prevent poverty after a life in labour force participation. After a few pension reforms by integration to societal changes there is an actual challenge to provide the pension system of both financial stability and sustainability. LÄS MER

 2. 2. 68-årsregeln i LAS - En utredning om regleringen innebär åldersdiskriminering samt om den möjliggör för ett längre arbetsliv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Åkerman; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; 68-årsregeln; pension; åldersdiskriminering; 67-årsregeln; demografisk utveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i världen innebär en stor ekonomisk press på välfärdsstaterna. Andelen äldre i befolkningen har ökat vilket leder till att försörjningsbördan på de arbetstagare som är i arbetsför ålder också ökar. För att kunna lösa problemen med en åldrande befolkning behöver pensionsåldern höjas. LÄS MER

 3. 3. När ska jag bli pensionär? En idéanalys om införandet av en riktålder och höjda åldersgränser i pensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Årebäck; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssystem; riktålder; höjda åldersgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to find the most frequently bespoken ideas in the debate about introducing a recommended retirement age as well as increasing the age limits in the Swedish pension system. The topic is of great relevance and interest since the legislative proposal will have an effect on most Swedes as they eventually will retire from their working lives. LÄS MER

 4. 4. VÅLD I NÄRA RELATIONER GÅR INTE I PENSION - EN KVALITATIV STUDIE OM HUR VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR I NÄRA RELATIONER SKILDRAS I TIDNINGAR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Batoul Zein; [2020]
  Nyckelord :våld; äldre kvinnor; nära relationer; media;

  Sammanfattning : VIOLENCE IN CLOSE RELATIONSHIPS DOES NOT RETIREE.A QUALITATIVE STUDY ABOUT HOW VIOLENCE AGAINST ELDERLY WOMEN IS PORTRAYED IN NEWSPAPERS. BATOUL ZEIN Zein B. Violence in close relationships does not retiree. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssparande; kunskapsöverföring; information; tjänstepension; allmän pension; privat sparande; småföretag; lantbruksföretag;

  Sammanfattning : Det finns mycket information tillgänglig på både internet och böcker kring pensionssparande för egenföretagare men lantbruksföretag är dåliga på att spara till pensionen. Det skapar problem inför framtiden eftersom medelåldern hos den svenska lantbrukarkåren är hög och i många fall har de ett sämre socialt skydd än många andra. LÄS MER