Sökning: "genre jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden genre jämförelse.

 1. 1. To Conquer Or To Kill? : A qualitative study on game mechanics and player experience in MOBA games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Azul Romo Flores; [2018]
  Nyckelord :MOBA; player experience; game design factors; game mechanics; MOBA; spelupplevelse; speldesign; spelmekaniker;

  Sammanfattning : The eSports scene as well as the Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) have rapidly grown in popularity over the past decade. Research regarding game design factors and player experience in this genre are still not fully explored. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityd till poesi : En kvalitativ studie om sex lärares attityder till poesi i undervisningen i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Tuominen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärares attityd gentemot litteraturgenren poesi såg ut och hur viktigt verksamma lärare anser att poesi är som texttyp i årskurserna 1-3. Frågeställningarna jag har arbetat utifrån är: Hur ser lärare på användningen av poetiska texter i undervisningen? Påverkas lärarnas undervisning av deras egna erfarenheter och det egna personliga intresset till poesi? Anser lärarna att de har tillräckliga kunskaper i poesi för att kunna undervisa i genren? Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex lärare i årskurserna 1-3 på fem olika grundskolor. LÄS MER

 3. 3. "Beautiful Forcefields!" : Promotional Metadiscursive Language in eSports Commentaries

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Johannes Byrö; [2017]
  Nyckelord :metadiscourse; eSports; promotional language; commentary; casters; evaluative adjectives; metaphors; metadiskurs; eSport; främjande språk; kommentar; kommentatör; värderande adjektiv; metaforer;

  Sammanfattning : For an eSports commentator, the ability to promote the rivalry between the competitors is just as important as fast and accurate commentary. Thus, it is of interest how an experienced commentator achieves this promotional language per some theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. Alignment between writing assignments : Jämförelse mellan skrivuppgifter i nationella provet och läromedel i ämnet svenska för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Brundin; Sofie Cecilgård; [2017]
  Nyckelord :Alignment; discourse analysis;  Ivanič; national exam; study material; writing assignment; Alignment; diskursanalys; Ivanič; nationella prov; läromedel; skrivuppgift;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine if there is alignment between the national exam for writing in Swedish – ages 9 to10 – and main study materials for writing in Swedish intended for the school years leading up to the test. This study also aims to compare two different learning materials writing assignments with one another to find possible similarities and differences. LÄS MER

 5. 5. What Level Design Elements Determine Flow? : How Light and Objects Guide the Player in Overwatch and Doom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :David Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Computer games; level design; flow; game design; architecture; fps; datorspel; bandesign; flöde; speldesign; spelutveckling; design; arkitektur;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative study between Overwatch (2016) and Doom (2016) to determine how these fast-paced games facilitate flow in their gameplay. The second chapter looks at formal definitions of flow and level design to establish a vocabulary for following chapters. LÄS MER