Sökning: "gestik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet gestik.

 1. 1. Dirigering : en undersökning om hur Tai Chi och imitationer av andra dirigenter kan utveckla kroppsmedvetenhet och gestik

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dirigering; Tai Chi; imitation; kroppsmedvetenhet; gestik;

  Sammanfattning : Innan genomförandet av detta arbete hade jag svårt att kontrollera långsamma gester när jag dirigerade. Mina gester liknade mina lärares och jag hade inte verktygen för att komma på egna. Syftet med detta arbete var att utveckla min kroppsmedvetenhet och gestik genom träning av Tai Chi och imitation av tre dirigenter. LÄS MER

 2. 2. Jämställd musikundervisning? : Grundskolelärares ensembleundervisning utifrån genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cassandra Jenner; [2018]
  Nyckelord :Genus; multimodalitet; musiklärare; ensemble; musikundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : Det primära syftet med föreliggande studie är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att bredda elevers förmåga till att spela instrument, inklusive sång, under ensemblelektioner i grundskolan. Studien genomfördes utifrån ett genusvetenskapligt- och ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med musikproduktion : En observationsstudie av hur lärare arbetar med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Kalle Widén; [2017]
  Nyckelord :music production; teaching; video observation; teachers; modes; resources; design theory perspective; musikproduktion; undervisning; videoobservationer; lärare; tecken; resurser; designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en inblick i hur det går att lära ut och arbeta metodiskt med musikpro- duktion. I bakgrundskapitlet presenteras facklitteratur om området samt tidigare forskning inom musikproduktionsmetodik. LÄS MER

 4. 4. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 5. 5. Leda och lyssna : En jämförande studie av kördirigentens gestik och kommunikation under repetition och konsert

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Stjernberg; [2017]
  Nyckelord :kördirigering; gestik; kommunikation; lyssnande; repetition; konsert;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om dirigentens gestik och kommunikation skiljer sig åt mellan repetition och konsert, och i så fall på vilka sätt. Metoderna som användes var framför allt mitt konstnärliga arbete som dirigent i tre olika projekt som genomfördes med Masterkören på Musikhögskolan i Piteå och med Hjo kyrkokör. LÄS MER