Sökning: "globala miljöproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden globala miljöproblem.

 1. 1. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 2. 2. ”Människan är det farligaste djuret” : Elevers uppfattningar om miljöproblem och framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Khadra Ismail; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; environmental problems; student; future; hållbar utveckling; miljöproblem; elever; framtiden;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att belysa hur 10 elever i årskurs fem uppfattar miljöproblem och framtiden. Studien har tillämpat den kvalitativa metoden fokusgrupper och klarlägger begreppet hållbar utveckling samt globala insatser inom hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i förvaltning av avfallshantering - En jämförelse mellan en svensk och serbisk kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emilija Grujic; [2019]
  Nyckelord :Avfallshantering; Avfall; Kommun; Sverige; Serbien;

  Sammanfattning : Avfall är ett globalt miljöproblem, bland annat på grund av avfallets utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet (Nyström, 2018). Avfallshanteringen styrs av statsförvaltningar i olika länder och eftersom det syns skillnader i länders förvaltning av avfallshantering så kan detta påverka både människan och miljön negativt. LÄS MER

 5. 5. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER