Sökning: "grundarens påverkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden grundarens påverkan.

 1. 1. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Kampraditet : En kvalitativ studie om grundarens betydelse för identitetsskapande på Ikea.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustavsson Joakim; Alexandros Stolt; [2013]
  Nyckelord :Identitet identitetsreglering grundare Ikea Ingvar Kamprad;

  Sammanfattning : Kampraditet – En kvalitativ studie om grundarens roll i identitetsskapande i IkeaGrundarens påverkan på styrningen, kultur och identitet i organisationer utgör intresseområdet för denna uppsats. Ett företag med väldigt känd grundare har valts att analyseras, Ikea. LÄS MER

 3. 3. Kulturers uttryck och utveckling – en studie om NTBF:s på Ideon.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Johansson; Elisabeth Whitefield; Martina Winsell; [2003]
  Nyckelord :NTBF; kultur; Ideon; forskningspark; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar organisationskulturer i olika typer av företag (NTBF) på Ideon. Genom att tillämpa kvalitativ metod har vi undersökt hur kulturen kommer till uttryck, samt vad miljön i forskningsparken har för betydelse. Vidare har vi även undersökt hur utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa företag idag. LÄS MER