Sökning: "hälsoträdgård"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet hälsoträdgård.

 1. 1. Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Elsa Gårdmark Östh; [2023]
  Nyckelord :miljöpsykologi; hälsoträdgård; seniorboende; 65 ; social samvaro; utomhusmiljö; gestaltning;

  Sammanfattning : Ensamhet är ett utbrett problem bland målgruppen äldre och det psykiska måendet blev generellt sett sämre under covid- 19 pandemin. Många äldre blev tvungna till social isolering eftersom de tillhörde en riskgrupp. LÄS MER

 2. 2. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotta Widebeck; [2023]
  Nyckelord :Alnarps rehabiliteringsträdgård; Alnarpsmetoden; dwelling; evidensbaserad design; hälsoträdgård; plats och mening; rehabiliteringsprogram; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Alnarps rehabiliteringsträdgård ligger på Sveriges lantbruksuniversitets campus och är två hektar. Den är utformad specifikt för rehabilitering av personer med stressrelaterade sjukdomar utifrån en särskild modell som grundas i forskning från SLU. LÄS MER

 3. 3. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Rosanna Westerlund; [2023]
  Nyckelord :QET; Quality evaluation tool; hälsofrämjande design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; miljökvaliteter; stimulerande design; bekväm design; 4 zoner av kontakt med utemiljön; utmaningsgradient; särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker utemiljön vid två särskilda boenden för äldre genom ett hälsofrämjande perspektiv. Detta görs genom verktyget Quality evaluation tool (QET) och dess första steg landskapsanalys. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Nivala; Jennie Ryberg; [2022]
  Nyckelord :EBD evidensbaserad design ; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; hälsoträdgård; miljöpsykologi; PSD Perceived Sensory Dimensions ; vinter;

  Sammanfattning : Hälsoeffekterna av utevistelser har fått allt större betydelse i forskningen de senaste årtiondena, vilket lett till ett ökat intresse för att anlägga hälsoträdgårdar där både aktiva och passiva aktiviteter erbjuds i syfte att stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska utgångspunkter om hälsofrämjande gestaltning kommit till uttryck i en hälsoträdgård för att bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande design och dess betydelse för utevistelser på vintern. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Ingelgård; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; evidensbaserad design; arbetsplats; gestaltning; stressåterhämtning; hälsoträdgård; personalhälsa; ebd;

  Sammanfattning : Naturen har en förmåga att hjälpa människan att lindra och återhämta sig från stress. Trots det pågår en förtätning i städer och gröna områden bebyggs, samtidigt som fler människor lider av stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetsmiljö. LÄS MER