Sökning: "häst fel"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden häst fel.

 1. 1. Felansvar vid köp av häst - en redogörelse för gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Gullstrand; [2023]
  Nyckelord :hästjuridik; handelsrätt; köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish horses are amongst the top in the world and the revenue of the industry is over 72 billion Swedish crowns per year. Depending on the role the seller is acting as, different laws will apply. If the seller is an entrepreneur, Consumer Sales Act will apply, but if it’s a private person The Sale of Goods act will be applicable. LÄS MER

 2. 2. Den nya konsumentköplagens betydelse för hästförsäljningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tilda Andén; [2023]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumentköplag; konsumenträtt; hästförsäljning; hästjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den gamla konsumentköplagen har kritiserats av hästnäringen eftersom den har ansetts vara mycket hämmande för näringsidkares möjligheter att sälja hästar till privatpersoner. Detta eftersom en häst enligt lagen är en lös sak, och i den tidigare konsumentköplagen särskilde lagstiftaren inte levande djur från övriga varor. LÄS MER

 3. 3. Svenska hästägares upplevelser vid avlivning av häst på klinik och i fält

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Sävström; Sara Torbrand; [2022]
  Nyckelord :alternativ; avlivning; djurvälfärd; döda; ekvin; hälsa; häst; klinik; metod; slakta; skada; stall; uppfattning; upplevelse; veterinär; ägare;

  Sammanfattning : Avlivning av sin häst är en process många hästägare måste gå igenom. Det kan vara en upprörande process som ofta väcker starka känslor. Hur händelseförloppet upplevs av hästägaren kan påverkas av många faktorer, bland annat vilken avlivningsmetod som används och hur djurhälsopersonalens bemötande upplevs. LÄS MER

 4. 4. Relativistic attosecond electron pulses by laser wakefield acceleration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Cornelia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :laser wakefield accelerator; laser wakefield acceleration; attosecond; electron pulses; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The search for cheaper and more compact accelerators has led to the development of laser-driven plasma-based accelerators. In comparison to conventional particle accelerators, the plasma-based accelerator is inherently insensitive to the breakdown of the acceleration structure and therefore greater accelerating fields can be obtained. LÄS MER

 5. 5. En bromskloss för hästhandeln? - Konsekvenserna av att tillämpa en konsumentköprättslig lag som inte är anpassad för hästar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jannica Stefansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; köprätt; konsumentköplagen; häst; levande djur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a toaster in a chain of stores the Consumer Sales Act is applied. The Consumer Sales Act is a law that aims to protect the weaker party and make the parties’ business relationship more equal. LÄS MER