Sökning: "hav och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hav och samhälle.

 1. 1. Collaborative Food Production as a Tool for Sustainable Behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Louisa Will; [2021-11-17]
  Nyckelord :Food Production; Sustainable; Collaborative; ocean literacy; blue community garden; sea society; hav och samhälle;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. Stoppa 5G! Risk, rädsla och misstro online : En multimodal diskursanalys av den 5G-kritiska rörelsen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Wikberg; [2021]
  Nyckelord :5G; risk society; culture of fear; netnography; multimodal discourse analysis; 5G; risksamhälle; rädslokultur; netnografi; multimodal diskursanalys;

  Sammanfattning : Den moderna informations- och kommunikationsteknologin har inneburit genomgripande för­änd­ringar av vårt sätt att leva och kommunicera men nya tekniker har också mötts av skepti­cism och väckt kontroverser. Ett aktuellt exempel är motståndet mot den femte genera­tion­ens mobil­nät, 5G. LÄS MER

 4. 4. Flyktingar, det största hotet i Kosovo? : HUR FLYKTINGKRISEN 2015 BEVAKADES I KOSOVANSK MEDIA

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mersiha Ajdinovic; [2021]
  Nyckelord :European migrant crisis; Refugees; Kosovo; Balkan; Representation; Media report; Flyktingkrisen; Flyktingar; Kosovo; Balkan; Representation; Medierapportering;

  Sammanfattning : The refugee crisis during 2015 developed into a highly debated topic. Morning sofas on television, afternoon broadcasts on radio, evening newspapers' leaflets - the news focus was crystal clear. LÄS MER

 5. 5. En minskad plastkonsumtion? - En studie om konsumenters attityder och förväntade respons på införandet av skatten på plastbärkassar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sebastian Segge; Tina Rodjeil; [2020]
  Nyckelord :Plastbärkasse; Plastpåse; Nedskräpning; Ekonomiska styrmedel; Skatter; Attityder; Beteendeförändring; Plastic carrier bag; Plastic bag; Littering; Economic instruments; Taxes; Attitudes; Behaviour change;

  Sammanfattning : Plastmaterial har sedan 1950-talet orsakat problem i naturen på grund av materialets slitstarka och svårnedbrytbara egenskaper. Dessa egenskaper är också en anledning till dess popularitet, och varje år tillförs ungefär 100 miljarder plastbärkassar bara till den europeiska marknaden. LÄS MER