Sökning: "heijl"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet heijl.

 1. 1. Central Purchasing at Stora Enso : A Survey of the Supplier Relations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Antell; Emma Heijl; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; purchasing; central purchasing; supplier relations; purchasing organisation; supplier survey; Stora Enso; professionalism; cooperative relations; cross-functional teams; total business cost; Ekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the suppliers’ view of their relation to Stora Enso. The study focuses on the relation between the central purchasing unit of Stora Enso and the suppliers but also gives indications of how the overall interface between Stora Enso and the suppliers works. LÄS MER

 2. 2. Kulturens påverkan på svensk-japanska allianser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabina Feith; Johan Heijl; Anna Nordén; Helena Tufvesson; [2002]
  Nyckelord :Strategiska allianser; kultur; Japan; Sverige; samarbetspotential; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER