Sökning: "historien är nu"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden historien är nu.

 1. 1. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 2. 2. Kollaborativ konsumtion : En varierad garderob

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Abrahamsson Elin; Gustafsson Hanna; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativ konsumtion; Generation X; Delningsekonomi;

  Sammanfattning : Kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker är ett relativt nytt och outforskat koncept som vuxit fram delvis på grund av den hårda konkurrensen från e - handeln. Konceptet kläduthyrning innebär att kunderna kan hyra utvalda klädesplagg under en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Expanding the core business : Understanding how to grow in the non-core business

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos González-Tarrío; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout history, large companies have been adapting to the new times. For this, they have had to be able to evolve and change the direction of their offer. In most cases, the offer they have now has nothing to do with what they offered. In other terms, they had to expand their core business. LÄS MER

 5. 5. God amningsstart : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Tronde; Rickard Eriksson Estrada; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstart; God amningsstart; Hinder; Barnmorska; Faktorer; Bröstmjölk;

  Sammanfattning : Bakgrunden visar att råden kring amning har skiftat under historien, från att anställa ammor till att nu tala om vikten av tidig amningsstart och att amma. Tidig amningsstart definieras genom att barnet ammas under sin första vakenhetsperiod, vilket har många hälsofördelar både för moder och barn. LÄS MER