Sökning: "human safety"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade orden human safety.

 1. 1. Better Safe than Sorry? - A case study on how Health and Safety Work unfolds in a Construction Company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Elsborg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Logic of Appropriateness; Decision- making; Construction; Work Environment; Health and Safety work; Safety and health; Work Environment Law; Law Compliance;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 3. 3. Reducera variationer inom kemisk processindustri : Utfört på Nouryon Site Stockvik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Peter Rybank-Högberg; [2019]
  Nyckelord :SPC SPS Statistisk processtyrning Variationer Kamerateknik Machine vision Processindustri;

  Sammanfattning : Nouryon, formerly Akzo Nobel, is a world-leading manufacturer of particles. Already in the 70s, one part of Nouryon was founded in Stockvik where to this day still produce particles of the highest class. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens risker : Vilken kompetens behöver revisorer för att möta dessa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Hellsten; Erika Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; risk; audit; competence; Digitalisering; risk; revision; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering är en trend som påverkar hela samhället och alla branscher, så även revisionsbranschen. Tidigare forskning har främst pekat på alla fördelar och positiva effekter digitaliseringen för med sig för revisorer, och ytterst lite forskning tar upp vilka negativa effekter och risker som också finns. LÄS MER

 5. 5. Identifiera löv i skogar – Att lära en dator känna igen löv med ImageAI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :My Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :SCA; Machine learning; Neural networks; Deep learning; Forest classification; Leaf; Orthophoto; Python; TensorFlow; ImageAI; SCA; Maskininlärning; Neurala nätverk; Djuplärning; Klassificering av skog; Löv; Ortofoton; Python; TensorFlow; ImageAI;

  Sammanfattning : A current field of research today is machine learning because it can simplify everyday life for human beings. A functioning system that has learned specific tasks can make it easier for companies in both cost and time. A company who want to use machine learning is SCA, who owns and manages forests to produce products. LÄS MER