Sökning: "human safety"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade orden human safety.

 1. 1. Utvärdering av nuvarande regelverk för stoppade sittmöbler samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jacob Hasselbalch; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lös inredning; möbler; stoppade sittmöbler; byggnad; fartyg; antändning; standard; regelverk; flamskyddsmedel; EN 1021–1; EN 1021–2; 2010 Fire Test Procedures Code Upholstered furniture; building; vessel; ignition; regulations; flame retardant; 2010 Fire Test Procedures Code; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden there are currently no cohesive and unequivocal regulations regarding fire safety for upholstered furniture. In contrast to this the regulations regarding fire safety on vessels are very clear-cut and easy to interpret. LÄS MER

 2. 2. Man är ju ändå en människa : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterarnas egna emotioner i handläggningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ella Finnman; Harpreet Kaur; [2020]
  Nyckelord :coping strategies; emotional stress; occupational stress; emotions; social work; coping strategier; emotionell stress; emotioner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Socialnämnden verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och har ansvaret för att utreda när barn far illa (Socialstyrelsen, 2019).Socialsekreterare arbetar klientnära i barnfamiljernas privata sfär, tar del av svåra livssituationer, bedömer behov och vidtar åtgärder för barnets- och familjens bästa. LÄS MER

 3. 3. City Safety Event Classification using Machine Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Natalia Jurczynska; [2019-11-21]
  Nyckelord :Data Science; machine learning; time series analysis; binary classification; data pre-processing; feature engineering; thesis;

  Sammanfattning : City safety technology aims to reduce vehicle collisions using activated warningsand braking based on automated detection of environmental threats. However, automaticdetection of tentative collisions may differ from driver perception, leadingto false positive activations. LÄS MER

 4. 4. Better Safe than Sorry? - A case study on how Health and Safety Work unfolds in a Construction Company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Elsborg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Logic of Appropriateness; Decision- making; Construction; Work Environment; Health and Safety work; Safety and health; Work Environment Law; Law Compliance;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Improvements and Validation of THUMS Upper Extremity : Refinements of the Elbow Joint for Improved Biofidelity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kristín Sverrisdóttir; [2019]
  Nyckelord :Upper extremity; elbow; biofidelity; validation; Total HUman Model for Safety THUMS ; Finite Element Modeling FEM ; Övre extremitet; armbåge; biofidelitet; validering; Total HUman Model for Safety THUMS ; Finite Element Modellering FEM ;

  Sammanfattning : Introduction One out of five reported motor vehicle collision injuries occur to the upper extremities. Certain parts of The Total HUman Model for Safety (THUMS) lack validation against experimental data, including the elbow. LÄS MER