Sökning: "hur börjar livet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden hur börjar livet.

 1. 1. Betalda samarbeten utan visuella element

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elvira Larsson; Filippa Holst; [2022]
  Nyckelord :podcast; marknadsföring; retorik i medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; ambassadörskap; storytelling; social acceleration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur betalda samarbeten på ljudbaserade nätverk, såsom podcasts, är kommunicerade ur ett retoriskt perspektiv. Då det idag är ett stort fokus på visuellt och skriftligt material publicerat på sociala medier i bild- eller videoformat, är målet med denna studie att skapa en bredare förståelse för enbart ljudbaserad kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Rum för kontemplation i staden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Sammanfattning : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsengagemang och dess inverkan på återhämtning hos vuxna med svår psykisk ohälsa - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Nicole Ryman; Hayat Warsame; [2022]
  Nyckelord :Återhämtning; Aktivitetsengagemang; Psykisk ohälsa; Svår psykisk ohälsa; Vuxna; CHIME; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsengagemang är centralt för hälsa och välbefinnande, dock har personer med svår psykisk ohälsa svårt att engagera sig i aktiviteter. Inom dagens psykiatri arbetar arbetsterapeuter med aktivitetsengagemang, där det börjar läggas ett större fokus på att arbeta återhämtningsinriktat. LÄS MER

 4. 4. "Stick vs. Rope. Gun vs. Strand." : The Monomyth and the Hero as Warrior in Kojima Productions' 2019 Video Game Death Stranding

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Beatrice Näsling; [2022]
  Nyckelord :Kojima Productions; Death Stranding; video game; Joseph Campbell; monomyth; hero s journey; violence; heroic archetypes.; Kojima Productions; Death Stranding; TV-spel; Joseph Campbell; monomyt; hjältens resa; våld; hjältearketyper;

  Sammanfattning : Released in 2019, the video game Death Stranding follows the monomythic structure described by Joseph Campbell in his 1949 book The Hero with a Thousand Faces. The journey begins with the protagonist, Sam “Porter” Bridges, reluctantly accepting his calls to adventure, and, as he begins to move west, he receives supernatural aid from an increasing number of helpers he encounters along the way. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktygs potentiella inverkan på erfarenhetsutvecklande aktiviteter : Reflektioner från masterstudier och yrkesliv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Therese Öberg; [2022]
  Nyckelord :Yrkeskunnande; erfarenhetsutveckling; dialogseminarium; reflektion; samtal; essä; Combitech Talent Program; ledare; språk; digitala möten;

  Sammanfattning : Dialogseminariemetoden är en metod för livslångt lärande och utveckling. Det är också grunden för hela den mastersutbildning som den här texten utgör mitt examensarbete för. LÄS MER