Sökning: "hur barndomen påverkar oss"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur barndomen påverkar oss.

 1. 1. Våldsamma män : En litteraturstudie om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Kjellin; Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; men; perpetrator; risk factors; underlying causes; Bakomliggande orsaker; män; riskfaktorer; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och kvinnor utsätts oftare än män för mer allvarligt och upprepat våld. Våldsutövaren är i majoriteten av fallen, en man som kvinnan känner. LÄS MER

 2. 2. Barndomstraumat som påverkar en kvinnas liv : En kvalitativ studie om kvinnor med erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eskander Oraka; Batros Sandra; [2015]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; utsatthet; påverkan; skam; rädsla; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi valde att skriva vår studie om kvinnor som har upplevt sexuella övergrepp under barndomen. Syftet med studien är att ta reda på hur dessa kvinnor har blivit påverkade av övergreppen enskilt samt i relation till andra. LÄS MER

 3. 3. From Tyresta with love : ett förslag om att attrahera barn och unga i Tyresta nationalpark och naturreservat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennie Månsson; [2011]
  Nyckelord :nationalpark; naturreservat; lekmiljö; Tyresta;

  Sammanfattning : Naturen har en inneboende dragningskraft på många av oss. Genom att bara vara tillgänglig för alla ger naturen oss minnen och lärdomar för livet. Flera av oss kan känna igen den roll som naturen spelar i barndomen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors och mäns kommunikation: utifrån ett sociologiskt och socialbiologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Walter Soares; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och mäns lik- och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar om kvinnors och mäns kommunikation. LÄS MER