Sökning: "hur fungerar can bus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hur fungerar can bus.

 1. 1. Är Stockholm anpassad för synskadade?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Helin Celep; Victoria Remmel; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; blindness; accessibility; color contrasts; urban environment; Synnedsättning; blinda; tillgänglighet; ledstråk; kontrastmarkeringar; stadsmiljö;

  Sammanfattning : There is a lot of talk about the necessity of creating accessibility within cities, but is it created for everyone? A multitude of different disabilities exists and this study focuses on the accessibility for the visually impaired in Stockholm. Persons with visually impairment have it more difficult to participate in the physical and social environment on the same terms as a person with full vision, and it is therefore important to create an environment where they can participate. LÄS MER

 2. 2. Kvarteret Karl XI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mark Novotny; [2021]
  Nyckelord :arkitektur; urbanism; Halmstad; Halland; Lilla torg; kontor; bostäder; tegel; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I sommarstaden Halmstad, vid ett ofta stämningsfullt Lilla torg, ligger kvarteret Karl XI som idag är en parkeringsplats och den sista obebyggda marken kring torget. Halmstad växer och förtätas, som många andra svenska städer, och kommunen har nyligen antagit en ny detaljplan för kvarteret som möjliggör en större byggnad innehållande kommersiella ytor, kontor och även bostäder. LÄS MER

 3. 3. Fysiska miljöns påverkan på bilinnehav : Aggregerad linjär modellering av rumsliga faktorer i Göteborg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Otto Holmberg; Joel Rosing; [2021]
  Nyckelord :car ownership; linear modelling; Gothenburg; parking; minimum parking requirements; regression analysis;

  Sammanfattning : Where we live and how our immediate environment looks and functions affect how we travel. Through changes in the immediate urban area, it seems natural that the choice of car ownership would be affected. This study examines the connection between the physical environment and car ownership in the case study area of Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. PMS Objekt vs ERAPAVE-ME : Design of pavement

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Arash Borhani Khomami; Jonas Adel Pour; [2020]
  Nyckelord :PMS Objekt vs ERAPAVE-ME; PMS Objekt vs ERAPAVE-ME;

  Sammanfattning : There are two types of superstructures in superstructure design, rigid and flexible. Rigid superstructures have higher load-bearing capacity than flexible superstructures. In Sweden, rigid superstructures are used for slow and heavy traffic roads such as bus stations and parking lots. LÄS MER

 5. 5. BRT i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Julia Fredholm; Rina Sylejmani; [2019]
  Nyckelord :BRT; Bus Rapid Transit; kollektivtrafik; framkomlighet; trafiksäkerhet; resbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bus Rapid Transit (BRT) är en benämning på ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som utvecklades under mitten av 1900 – talet och blev känt efter att det framgångsrikt implementerades i staden Curitiba i Brasilien. I Sverige används BRT som ett komplement till övrig kollektivtrafik medan det i stora städer runt om i världen fungerar som stommen i kollektivtrafiksystemet. LÄS MER