Sökning: "hur lär jag mig bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden hur lär jag mig bäst.

 1. 1. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 2. 2. Batátrummor på distans! En studie om att studera traditionell musik på distans kontra på plats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Löfberg; [2018-07-30]
  Nyckelord :Batátrummor; Slagverk; Santería; Kuba; Världsmusik; Traditionell musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker och jämför jag två metoder att lära mig de afrokubanska batátrummornas repertoar från Kuba och analysera hur de olika metoderna gynnar mitt lärande och därmed hur jag lär mig bäst. Distansmetoden innebär att jag arbetar utifrån inspelat och noterat material av John CollinDouglas och gehörsmetoden innebär att jag lär mig musiken på traditionellt vis med lektioner på gehör,på plats på Kuba. LÄS MER

 3. 3. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 4. 4. ”Lättast är nog om någon visar mig först, sen tänker jag själv, typ”. En kvalitativ studie om elevers syn på sitt lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Carina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studies syfte var att ur ett elevperspektiv undersöka hur elever i grundsärskolan årskurs 7-9 såg på sitt lärande. Undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som berörde elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. ”Jag lär mig bäst ute för då blir allt mer konkret, typ man kan se en grej, känna på den och sen gör man något uppdrag” : Elevers upplevelser av utomhuspedagogik i matematikundervisningen i en I Ur och Skur-skola

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Malin Engwall; [2016]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; elevperspektiv; matematik; lärande; emotionella aspekter; I Ur och Skur;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av utomhuspedagogik i en I Ur och Skur-skola. Insamlingen av det empiriska materialet gjordes genom intervjuer med 12 elever i åldern 10-12 år i en I Ur och Skur-skola. LÄS MER