Sökning: "i slutet av 1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden i slutet av 1800-talet.

 1. 1. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2021]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. LÄS MER

 2. 2. Laga syn : En komparativ studie av det yngre indelningsverkets avveckling i Skaraborg via torpsyneprotokoll åren 1845-1902

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Andersson Staf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har följt skicken på soldattorp under det yngre indelningsverkets sista 50 år. Frågeställningen var om det gick att se att se någon förändring i torpens skick och kostnader för deras underhåll över tid, och i så fall hur? Hur påverkade i så fall det yngre indelningsverkets nedmonterande skicket på torpen? Källmaterialet har varit torpsyneprotokoll och platsen för studien har varit Höjentorps kompani på Skaraborgs regemente. LÄS MER

 3. 3. Somaliska med arabisk skrift – en språkhistorisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ahmed Sheikh; [2020-02-04]
  Nyckelord :arabiska; somaliska; arabiska; skriftsystem; ajami; wadaad; arabisk skrift;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man har skrivit somaliska texter med arabisk skrift. Två konsonantfonem, /g/ och /ɖ/ och fyra vokalfonem, /ɛ/, /ɛː/, /o/ och /oː/ finns i somaliska men inte i arabiska. LÄS MER

 4. 4. Lite trasig och lite knasig : En kultur- och mediehistorisk undersökning om avvikelse, original och skildringen av Trasfröken under sent 1800-tal i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Linda Wiberg; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; avvikare; egensinnig; original; stigma; media; kultur; fattigvård; rasbiologi; kvinnohistoria; socialhistoria;

  Sammanfattning : På slutet av 1800-talet blir den fattiga Augusta Dorothea Eklund på grund av sin egenhet utnämnd till ett original och tilldelades öknamnet Trasfröken. Ett stigma som fram till idag lever vidare i form av medierapportering kring det verkliga förhållande att hennes kranium fortfarande vilar på KI – ännu märkt Trasfröken. LÄS MER

 5. 5. Kökets väggbeklädnad i svenska hem mellan åren 1890-1920

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hammerling; [2020]
  Nyckelord :Art history; Conservation; Wallcovering; Kitchen; Turn of the century 1900’s; Sweden; Wallpaper; Interior; Home kitchen; late nineteenth century kitchen; early twentieth century kitchen.; Konstvetenskap; byggnadsvård; väggbeklädnad; kök; sekelskifte; köksinteriör; Sverige; tapet; panel; kakel; slutet av 1800-talet; 1900-talets början.;

  Sammanfattning : During the twenty first century the enthusiasm among the general public the turn of the century 1900’s kitchen has increased in Sweden. Since around 2010 media is overflowing of imagery that cater to and perhaps even with an intention to further stimulate interest in the century 1900’s kitchens. LÄS MER