Sökning: "implementering it-system"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden implementering it-system.

 1. 1. Substation digitalization and fault isolation : A study of the influence of degree of digitalization to regulatory indicators in the power grid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ili Atalla; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With changes in the energy sector, more demand is set on the power grid as electricity consumption is seen to increase and more decentralized renewable energy production is connecting to the grid. Svenska Kraftnät, electric system transmission operator in Sweden, describes the importance a more secure operation of the power system. LÄS MER

 2. 2. Utilization of the SCOR Model to Assess the Feasibility of Internal and External Oxygen Flow in Hydrogen Production

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alva Sidestam; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden's possibly largest industrial investment ever to reduce emissions to zero is underway. The Swedish steel industry has the ambition to use green hydrogen to reduce its emissions. Green hydrogen is produced by water electrolysis - a process in which water molecules are divided into their two elements, oxygen, and hydrogen, using electricity. LÄS MER

 3. 3. Implementering av IT-service inom taxiverksamhet. : En Förändringsanalys inom en taxiverksamhet med fokus på implementering av IT service.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Abdinasir Alikar Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Förändringsanalys; verksamhetsförändring; FA-SIMM;

  Sammanfattning : I detta examensarbete så studerades bolaget Koppartaxis verksamhet utifrån ett förändrings analytiskt perspektiv. Man studerar noga hur verksamheten påverkas efter att ett IT-stöd i form av en kommunikations applikation implementeras. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 - Den nya intäktsstandarden för avtal med kunder : Implementeringen av den nya intäktsstandarden IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Piran Batte; Zagros Isik; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; Organizational change; Implementation; New Institutional Theory; IASB; Internal Controls; IT Systems; Contract Design; Work Tasks; IFRS 15; Organisationsförändring; Implementering; New Institutional Theory; IASB; Interna kontroller; IT-system; Kontraktsutformning; Arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Title: IFRS 15- The new revenue recognition standard from contracts with customers.   Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration    Author: Piran Batte and Zagros Isik   Supervisor: Jean-Claude Mutiganda and Pär Vilhelmson   Date: 2021 – June    Aim: The study aims to examine how listed companies in Sweden are affected by institutional pressures in the implementation of IFRS 15 and what organizational changes the revenue standard entails. LÄS MER

 5. 5. En teknikjunkie, bra! Honom haffar vi : - Hur inställningar och IT-kultur påverkar IT-implementeringen och konsultens strategier för att lyckas

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Lisspers; Alma Berg; [2021]
  Nyckelord :Information technology; IT implementation; IT consultants; implementation strategies; attitudes towards IT; IT culture.; Informationsteknik; IT-implementering; IT-konsulter; implementeringsstrategier; inställningar till IT; IT-kultur.;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen accelereras alltmer och det blir allt viktigare för organisationer att digitalisera sina verksamheter genom olika IT-system. IT-implementeringar har dock sedan länge visat sig vara en komplex process och många organisationer tar hjälp av IT-konsulter för att lyckas med implementering av IT. LÄS MER