Sökning: "implementeringsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet implementeringsproblem.

 1. 1. Vårdpersonals erfarenheter av att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mia Klingstam; Anna Rönn; [2021]
  Nyckelord :Caregivers; Dementia; Malnutrition; Persons; Demenssjukdom; Personer; Undernäring; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom en är av de vanligaste folksjukdomarna. Personer med demenssjukdom ändrar successivt sitt matbeteende i samband med det fortskridande sjukdomsförloppet, vilket kan bero på flertalet faktorer. Detta ökar risken för undernäring. LÄS MER

 2. 2. Samordnad individuell plan : Ett implementeringsproblem?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Dahlén; [2020]
  Nyckelord :coordinated individual plan; social services; addiction; samordnad individuell plan; socialtjänst; missbruk; beroendevård;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and try to find out why the legislation of coordinatedindividual plan does not appear to be implemented as intended. This is studied with a focus onthe social services part of the coordination and with a focus on the parts of the social servicethat relate to addiction. LÄS MER

 3. 3. Förstå, vilja och kunna : En kvalitativ studie av en viktig treenighet i implementeringen av patientlagen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Skarheden; [2020]
  Nyckelord :Implementering; implementeringsproblem; implementeringsteori; patientlagen;

  Sammanfattning : Patientlagen (SFS 2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015. I implementeringsprocessen är det viktigt att man gör uppföljningar av implementeringen för att se hur det implementerade fungerar i verksamheten. Detta gör man för att säkerställa att det inte har uppkommit implementeringsproblem. LÄS MER

 4. 4. Det (o)rättvisa betyget : En kvalitativ studie om implementering av det nya betygsystemet i samband med Gy11

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sara Pjanic; [2018]
  Nyckelord :Betygssystem; Gy11; gymnasieskola; implementering; närbyråkrati; handlingsfrihet; styrdokument.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om politiska mål och implementeringen av det nya betygsystemet utifrån lärares perspektiv. Den 1 juni 2011 började den nya gymnasiereformen att gälla i alla svenska gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. Grönare upphandling efter nya lagstiftningen - En implementeringsstudie av miljöhänsyn i nya Lagen om Offentlig Upphandling

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderström; Anna Foucard; [2017]
  Nyckelord :Lagen om Offentlig Upphandling; implementering; miljöhänsyn; tjänstemän; kommuner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari i år trädde Lag (2016:1145) om Offentlig Upphandling i kraft. En av de mest betydande förändringarna i den nya lagen är det ökade utrymmet som ges till miljöhänsyn vid offentlig upphandling. LÄS MER