Sökning: "individuella och sociala behov"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden individuella och sociala behov.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 3. 3. Utformningens Betydelse För En Anpassningsbar Cellkontorsmiljö : En Fallstudie Av Brukares Upplevelser Av Cellkontor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Liam Smith; Anton Byström; [2022]
  Nyckelord :Celloffice; design; experiences; adaptability; flexibility; work environment; office of the future; and office architecture; Cellkontor; utformning; upplevelser; inredningsarkitektur; användning; anpassningsbarhet; flexibilitet; framtidens kontor;

  Sammanfattning : Cellkontor är en av de äldsta kontorstyperna som fortfarande används frekvent i dagens samhälle. Ett cellkontor är en statisk miljö som brukare har svårt att anpassa sig efter tiden i en konkurrerande miljö. För att motverka bristen på flexibilitet betonas en ny form av flexibilitet som framgångsfaktor för framtidens kontor. LÄS MER

 4. 4. "Det kanske är vi som behöver ändra på något?" : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever sitt förhållningssätt till barn som utmanas i det sociala samspelet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Johanna Solfeldt; Carolina Fries; [2022]
  Nyckelord :förskollärares upplevelser; förhållningssätt; socialt samspel; resiliens;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med barn som utmanas i det sociala samspelet. Studien är kvalitativ och genomfördes via två ostrukturerade fokusgruppsdiskussioner med sju förskollärare, för att undersöka förskollärares upplevelser av syftet. LÄS MER

 5. 5. Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER