Sökning: "ingrid anderson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ingrid anderson.

 1. 1. Communicating ethical sourcing : the case of palm oil in the Swedish food industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ingrid Anderson; Johanna Bæcklund; [2015]
  Nyckelord :certification; codes of conduct; communication; ethical sourcing; food producer; palm oil; sustainable development; Sweden; transparency;

  Sammanfattning : Palm oil has been used in processed food commodities since the 19th century. An increasing demand for regulating and ensuring a more sustainable palm oil production has resulted in various initiatives. However, these initiatives have received critique due to lack of compliance and insufficient revisions of palm oil plantations. LÄS MER

 2. 2. Kort livsmedelskedja : faktorer som säkerhetsställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ingrid Anderson; Johanna Bæcklund; [2013]
  Nyckelord :kort livsmedelskedja; säkerhet; kvalitet; hållbar utveckling; leverantörskedja; värdekedja; agentteori; producent; konsument; DEFRA;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin har förändrats under de senaste decennierna. En gradvis globalisering av livsmedelsmarknaden har bidragit till förändringar i hela livsmedelskedjan. Flera sjukdomar hänförda till livsmedel har rapporterats i media de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En studie av fyra folkbiblioteks användande av sociala nätverk

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ingrid Anderson; Eija Muttala; [2012]
  Nyckelord :sociala medier; sociala nätverk; Facebook; Twitter; Dorte Skot-Hansen; Casper Hvenegaard Rasmussen; Åse Hedemark; folkbibliotek; bibliotekets uppdrag och roller; diskurser; Henrik Jochumsen;

  Sammanfattning : The aim of this Master thesis is to describe why and how public librariesuse the social networks Facebook and Twitter. The focus is to study whatbrought about their use, how the work is carried out, ideas and objectivesbehind the use and what libraries actually convey on the networks. LÄS MER

 4. 4. Huvudvärk och ont i magen ? är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Eva Andersson; Ingela Östlin; [2007]
  Nyckelord :Barn; KASAM; Specialpedagogiska insatser; Stress;

  Sammanfattning : ABSTRAKTEva Andersson & Ingela Östlin (2007) Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser. LÄS MER