Sökning: "investment property"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden investment property.

 1. 1. Tobin´s q & Corporate Investment Opportunities in Sweden - A longitudinal study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nolander; [2019-02-15]
  Nyckelord :Tobin’s q; corporate investment; investment opportunity; longitudinal study; Sweden; growth in PPE;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of Tobin’s average 𝑞 as a proxy for corporate investment opportunitieson the Swedish market. The study takes a longitudinal approach studying 161 firms over the period2010–2017. Investments were calculated as growth in net property, plant and equipment. LÄS MER

 2. 2. IPO Underpricing and Real Estate Investment Trusts: Evidence from Japan

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Hagn; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Investment Trusts; Initial Public Offerings; Underpricing; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : This study investigates the pricing of 75 initial public offerings (IPOs) of Japanese real estate investment trusts (J-REITs) during the period 2001-2018. We find that the issues are systematically underpriced with significantly positive initial-day returns. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar en fastighetsinvestering i Sverige och i Spanien

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Lina Eklöv; [2018]
  Nyckelord :property investment; rental property; Spain; Sweden; market; investments; fastighetsinvestering; hyresfastighet; Spanien; Sverige; marknad; investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett investeringsbeslut på den svenska samt den spanska fastighetsmarknaden med hänsyn till ekonomi, juridik, fysiska egenskaper och läge samt finansiering. För att  bedöma den ekonomiska lönsamheten kommer vi att göra en kassaflödesanalys för en utvald hyresfastighet på respektive marknad. LÄS MER

 4. 4. Kronobergsgatan 35 : Från brandvägg till utställningsrum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Mikaela Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Cultural capital; Curating; Exhibition room; Graffiti; Institution; Public art; Urban Art; Curating; Gatukonst; Graffiti; Entreprenörsurbanism; Institutionalisering; Kulturellt kapital; Offentlig konst; Street art; Urban konst; Utställningsrum;

  Sammanfattning : Utställningsrummet för gatukonst växte fram långsamt på Kronobergsgatan 35. Genom att följa utvecklingsprocessen, platsen och verken som visats undersöker jag hur väggen växer fram till en hybrid som inte bara är ett utställningsrum. Det är även centrum för urban konst i Stockholms offentliga rum. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av poängkriterier i Svanens miljömärkningav flerbostadshus : Mervärde och ekonomiska aspekter av valbara kriterier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Rydén; Emelie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Svanenmärkning; miljömärkning; kriteriesystem; mervärde; poängkriterier;

  Sammanfattning : Environmental awareness in society is increasing and more resources are focused on sustainable development. This has been demonstrated in the construction industry by the fact that more building developers choose to certify their buildings according to the various environmental systems available on the market. LÄS MER