Sökning: "jämställdhet mellan män och kvinnor på internet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämställdhet mellan män och kvinnor på internet.

 1. 1. En lovande karriär eller hotande barriär? En studie om glastaket på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Holgersson; Alma Andersson Bergill; [2019]
  Nyckelord :glastaket; stereotyphot; self-efficacy; chefsposition; inkomstnivå; jämställdhet; glass ceiling; stereotype threat; manager position; income level; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män samt är i klar majoritet bland universitetsstudenter. Trots detta är kvinnor i tydlig minoritet på arbetslivets topp. När studierna är klara och arbetslivet tar vid skiftar dominansen. LÄS MER

 2. 2. ”Annars blir det ett jäkla liv” : En kritisk diskursanalys av unga bloggares återskapande och omförhandling av genus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Arantza Nino; [2015]
  Nyckelord :Bloggar; genus; hegemonisk maskulinitet; normativ femininitet; kritisk diskursanalys; diskurser;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där det råder brist på jämställdhet mellan män och kvinnor. Hur människor förhåller sig till detta – huruvida de återskapar eller omförhandlar genus – får konsekvenser för om dessa förhållanden förstärks eller förändras. LÄS MER

 3. 3. Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Madeleine Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :föräldraledighet; polis; genus; genuskontrakt; genuskonflikt; genussystem; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jämställda poliser? ∿ En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt. Författare: Madeleine Jeppsson Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp Internet Abstract Författare: Madeleine Jeppsson Titel: Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt. LÄS MER

 4. 4. Hur rör du dig egentligen? En induktiv studie om män och kvinnors aktivitetsmönster och rörelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Loke Grahn; Mersija Fetibegovic; [2012-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Geografi med kulturgeografisk inriktning.... LÄS MER