Sökning: "jeansföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet jeansföretag.

 1. 1. Second skin : en studie i jeansnörden syn på jeans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Staffan Johansson; Pär Augustsson; [2013]
  Nyckelord :jeansnörd; neostam; II; Jeansmarknad; konsumentbeteende; konsumentbeteende; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Jeansmarknaden idag i Sverige är präglad av hög konkurrens med många olika aktörer somverkar där. De senaste åren har en speciell kundgrupp vuxit fram vilka kallas jeansnördar.Dessa konsumenter och deras syn på jeans är i dagsläget inte kartlagt vilket därförhuvudsyftet med studien. LÄS MER

 2. 2. Steget från stort småföretag till litet storföretag : Ett inköpsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JOHN WENNERBERG; CHRISTOPHER SAETRE; [2011]
  Nyckelord :in sourcing; out sourcing; multiple sourcing; single sourcing; fashion buying; pattern making; inköpsfunktion; modeföretag; mönsterkonstruktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ett problem som identifierats bland små till medelstora svenska modeföretag: det stora beroendet av outsourcade produktionsagenter och fullprisproducenter. Syftet med uppsatsen är att identifiera de förutsättningar och hinder dessa modeföretag kan stöta på när de försöker integrera dessa utlagda kompetenser till en intern lösning. LÄS MER

 3. 3. Second Skin : en studie i jeansnördens syn på jeans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Pär Augustsson; Staffan Johansson; [2011]
  Nyckelord :jeansnörd; subkultur; denim market; denim nerds; consumer behaviurism; subculture; neo-tribe; jeansmarknad; konsumentbeteende; neostam;

  Sammanfattning : Jeansmarknaden idag i Sverige är präglad av hög konkurrens med många olika aktörer somverkar där. De senaste åren har en speciell kundgrupp vuxit fram vilka kallas jeansnördar.Dessa konsumenter och deras syn på jeans är i dagsläget inte kartlagt vilket därförhuvudsyftet med studien. LÄS MER

 4. 4. Vi gör det vi är bäst på vilket är att tillverka jeans.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anna Andersson; Ann-Sofie Rudman; [2009]
  Nyckelord :nudie jeans; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesbyggnad; kärnvärde; jeansföretag; strategiska varumärkesplattformen;

  Sammanfattning : I det samhälle som vi lever i idag konsumerar människor inte enbart för att tillfredställa de mest grundläggande behov som värme, mat, vatten etc. Konsumtion har övergått ifrån att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, ett intresse, en form av njutning. LÄS MER

 5. 5. En jämförande fallstudie av kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Paola Novella Cáceres; Susanne Ekelund; [2006]
  Nyckelord :kundlojalitet; varumärkesuppbyggnad; upplevd risk; engagemang; processtyrning; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Dagens konfektionsmarknad präglas av hård konkurrens, vilket innebär att småföretag inte enbart kan konkurrera med produktkvalitet och flertalet företag vill inte konkurrera med pris. Detta ökar vikten av gedigen kundförståelse, förmåga att identifiera och lösa kundens behov samt att skapa värden för kunden. LÄS MER