Sökning: "kandidatuppsats hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats hållbarhet.

 1. 1. Att äga eller inte äga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Mellesmo Sebyhed; Ellinor Westesdotter; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bildelning; konsumtionsbeteende; hållbarhet; normer; drivkrafter och barriärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till bildelning. Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter Handledare: Josefine Östrup Backe Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet och hållbart ledarskap inom två svenska kommuner : Hur arbetar två svenska kommuner med hållbarhet inom perspektiven miljö, socialt och ekonomiskt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jacob Skyman; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Sustainable Leadership; Sustainable Leadership styles; CSR accountability; Sustainability; Offentlig sektor; Hållbart ledarskap.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Hållbarhet och hållbart ledarskap inom två svenska kommuner Ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi inriktning ledarskap, 15 hp Författare: Jacob Skyman Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Sustainable Leadership, Sustainable Leadership styles, CSR accountability, Sustainability, Offentlig sektor, Hållbart ledarskap.  Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra, beskriva hur två kommuner arbetar med hållbarhet utifrån miljö, socialt, ekonomiskt, därefter konkretisera eventuella skillnader och likheter mellan det hållbara ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Att bryta fysiska barriärer - Varvsstaden : Ett gestaltningsförslag för en mer tillgänglig stadsdel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Mohammed Shaksheru; Ali Nabha; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; tillgänglighet; förtätning; funktionsblandning; fysisk barriär; social hållbarhet; gestaltning; kuturbevarande; hållbar stadsutveckling; Malmö;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har till syfte att undersöka och analysera hur området Varvsstaden i centrala Malmö utgör en fysisk barriär i stadskränan. Området idag är ett övergivet industriområde. Området idag saknar även tydliga stråk och funktioner. LÄS MER

 4. 4. Baljväxter i skolmåltider?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
  Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 5. 5. Varför äts maten inte upp?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Yuriko Fujita Friedrich; [2020-08-05]
  Nyckelord :Den medvetna måltiden; FAMM; matsvinn; måltidsprocessen; tallrikssvinn;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program:Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå:GrundnivåHandledare:Cecilia Magnusson SporreExaminator:Anna PostAntal sidor:47 (inklusive bilagor)Termin/år:VT2020.... LÄS MER