Sökning: "katie eriksson: se människan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden katie eriksson: se människan.

 1. 1. Patienters upplevelser i samband med akut andnöd : en litteraturöversikt utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori om den lidande människan

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Hagbo Gudiol; Emmelina Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Acute shortness of breath; Patient experiences; Person-centered care; Suffering; Akut andnöd; Lidande; Patientupplevelser; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige söker årligen 85 000 personer akutmottagningen på grund av andningsbesvär/andnöd. Då denna andnöd potentiellt kan orsaka stort lidande för de drabbade, är det viktigt att dessa patienter tas om hand på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att tvångsvårdas inom psykiatrisk vård. : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Zeynep Arslanoglu; Malin Beschorner; [2023]
  Nyckelord :patient experience; coercion; psychiatric care; patientupplevelser; tvång; psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är den lag som reglerartvångsvård inom psykiatrin i Sverige. År 2021 tvångsvårdades ungefär 12.500 personer ienlighet med denna lag. LÄS MER

 3. 3. Tillvägagångssätt i smärtbedömning av patienter som har demenssjukdom i palliativ omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Loviisa Schultz; Ulrika Serrander; [2021]
  Nyckelord :palliative care; dementia; pain; pain assessment; palliativ vård; demens; smärta; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Introduction The population of Sweden is getting older and therefore the estimated population of patients with dementia is likely to increase. This group of patients is particularly vulnerable in relation to pain assessment in palliative care because of the nature of dementia, which makes it harder for the patient to communicate verbally. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Kristina Fält; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Female; Treatment; Health personnel; Experiences; Våld i nära relation; Kvinnor; Bemötande; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av stigmatisering hos människor som har hiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kaur Kamaljit; Sibel Andic; [2018]
  Nyckelord :HIV infected patients; Stigma; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv är ett folkhälsoproblem som cirka 30-35 miljoner människor runt om i världen lever med. I Sverige rapporteras 400-500 nya fall varje år. Att ha hiv kan leda till att människor utsätts för stigmatisering från omgivningen. LÄS MER