Sökning: "katie eriksson lidande"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden katie eriksson lidande.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariam Sheikh Abikar; Maryan Muuse; [2020]
  Nyckelord :Parents’ experiences; Child; Palliative care; Föräldrars upplevelse; Barn; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården av ett barn ställs föräldrar och alla som är inblandade inför en svår och sorglig situation som väcker många känslor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla familjemedlemmar då detta påverkar hela familjens hälsa. LÄS MER

 2. 2. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Magnusson; My Nordström; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Women; Female; Life experiences; Life change events; Bröstcancer; Kvinnor; Levda erfarenheter; Livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. Trots att förekomsten av bröstcancer uppskattas öka årligen har mortaliteten minimerats på grund av rutinmässiga mammografikontroller som kan upptäcka indikationer på bröstcancer i ett tidigare skede. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors sexuella hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Roya Aene; Alise Rudzite; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Sexuality; Well-being; Sexual health; Sexual dysfunction.; Bröstcancer; Sexualitet; Välbefinnande; Sexuell hälsa; Sexuell dysfunktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Behandlingen medför olika konsekvenser som påverkar kvinnors liv och välbefinnande som kan leda till kvinnors sexuella hälsa, sexualitet samt relation till sig själv och sin partner blir påverkad. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling av fysisk smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Eriksson; Ylva-Li Gunnerholm; [2020]
  Nyckelord :Acupuncture; Analgesia; Experience; Pain; Patient; Akupunktur; Patient; Smärta; Smärtlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och innebär lidande i flera dimensioner för personen som är drabbad. Att lindra lidande ingår i sjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta kan både uppstå och hämmas genom flera olika mekanismer i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av lidande vid ALS : Litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ida Strömblad; Elin Karlberg; [2020]
  Nyckelord :ALS; deduktiv innehållsanalys; Katie Eriksson; lidande; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en obotlig sjukdom som innebär att musklerna förtvinar och personen som insjuknat förlamas. Dödsorsaken vid ALS är vanligtvis koldioxidnarkos eller lunginflammation. LÄS MER