Sökning: "kayaking"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kayaking.

 1. 1. Through The Archipelago

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Michal Kotvan; [2018]
  Nyckelord :naturum; archipelago; water; kayaking; Stockholm; Fejan; island; timber; nature; journey;

  Sammanfattning : Stockholm archipelago has over the centuries been fairly unknown and anonymous place for many. Unless you were involved in fishing or trade you did not know much about this sea landscape. Besides its commercial value it had also a military significance for a long period. LÄS MER

 2. 2. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Fritzon; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. LÄS MER

 3. 3. How to win the kayak Olympics : Or how to design and produce an innovative flatwater kayak paddle…

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Lionel Schaal; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A kayak is a very ancient way of riding in the water ; human-powered, it is propelled by means of a double bladepaddle. It is used nowadays to fish, to travel, or to compete at the Olympics. It is the 1,000 meters flat-waterrace that led this project, and particularly its improvement for Steven Ferguson, the actual New-Zealand kayakchampion. LÄS MER

 4. 4. Ut och njut! : En jämförelse av 15-åringars friluftsvanor 2001 och 2007

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Höckert; Matilda Pamelius; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka 15-åringars friluftslivsvanor samt att studera om dessa har förändrats mellan åren 2001 och 2007 med utgångspunkt från bostadsortens geografiska läge.Hur såg 15-åringars friluftslivsundervisning ut i skolan?Hur såg 15-åringars friluftslivsvanor tillsammans med en familjemedlem ut på fritiden?Hur ansåg 15-åringars att de behärskade olika friluftslivsaktiviteter?Vilken betydelse hade utövandet av olika friluftslivsaktiviteter med någon ur sin familj för elevernas skattning på hur de behärskade olika friluftslivsaktiviteter?MetodVi har använt oss av insamlat material från Skola-idrott-hälsa projektet. LÄS MER

 5. 5. Energiförbrukning vid havspaddling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Lennart Bohman; [2011]
  Nyckelord :sea kayaking; metabolic cost; energy expenditure; heart rate; oxygen consumption; energiförbrukning; havspaddling; hjärtfrekvens; syrgasupptag;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie var att undersöka energiförbrukningen vid havspaddling. Energiförbrukningen undersöktes i vila och vid två olika hastigheter (4 och 7 km/h), först med en olastad och sedan med en lastad kajak (20 kg). Dessutom undersöktes hur det passiva motståndet förändrades vid successivt ökad hastigheten. LÄS MER