Sökning: "konflikter specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden konflikter specialpedagog.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i förskolan : - En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Berglind; Tove der Nederlanden; [2018]
  Nyckelord :Förskolechef; specialpedagog; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskap när det gäller syn på konflikter och konflikthantering hos olika personalkategorier i förskolan. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare, två förskolechefer samt en specialpedagog. LÄS MER

 2. 2. Konflikter mellan barn på förskolan : Ur förskollärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mathilda Larsson; Frida Vallentin; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning: I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att hitta strategier för detta. LÄS MER

 3. 3. Vad gör lärare mot mobbning bland de små? : En kvalitativ studie kring förebyggandet av mobbning bland lågstadieelever i årskurs F-3 i en kommun norr om Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Gedeon; [2017]
  Nyckelord :Mobbning; handlingsplan; kränkning; förebyggande arbete; anmälan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på hur förebyggandet av mobbning kan se ut och hur lärare på olika skolor arbetar mot mobbning i årskurs F-3. Studien granskar även hur lärare och olika skolor arbetar med elever som utsätts respektive utsätter andra för mobbning. LÄS MER

 4. 4. Rektorers perspektiv på specialpedagogen i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarita Dellerbring; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; Ledarskap; Rektor; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Min förhoppning är att den här studien bidrar till en fördjupad uppfattning på specialpedagogen i grundskolan. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera rektorers perspektiv på specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Hur handledning uppfattas av lärare i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Cassel; [2016]
  Nyckelord :Handledning; Grupphandledning; Grundskola; Lärare; Systemteori;

  Sammanfattning : Mycket av tiden för lärare i dagens skola går åt till att lösa konflikter under lektionerna. Samtidigt ska undervisningen anpassas för alla elever oavsett om de kommer från resursstarka miljöer eller inte. LÄS MER