Sökning: "konkretionsnivå"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet konkretionsnivå.

 1. 1. Abstraktionsnivå och grammatisk utveckling i L2-elevers texter : En analys utifrån systemiskt-funktionellt perspektiv och processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :abstraktionsnivå; konkretionsnivå; processbarhetsteorin; systemisk funktionell analys; nominalisering; processer; deltagare; informationstunga ord;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga ord samt vilka processtyper eleverna använde. LÄS MER

 2. 2. Mitigering i översiktsplanering - En studie av hur översiktsplaner från 21 av Skånes kommuner behandlar minskning av klimatutsläpp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Söderberg; [2017]
  Nyckelord :climate mitagation; spatial planning; municipals; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish municipalities have the responsibility for spatial planning in Sweden and therefore also play an important part in the climate change efforts at the local level. Municipalities can, through strategic planning of areas such as housing, traffic infrastructure and energy supply, contribute to reduction of greenhouse gas emissions. LÄS MER