Sökning: "konstfack 2017"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden konstfack 2017.

 1. 1. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Vague Architecture : and potentials of spatial uncertainty

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Lisa Westergren; [2017]
  Nyckelord :interior architecture;

  Sammanfattning : The built environment works as a constant manual for our bodies to relate to. Whether we reflect on it or not, it is the stage and the set for our everyday social dramas. What happens if the clarity of how to perceive or how to use a space becomes blurred? As architects we usually seek function, efficiency in usage, readability and clarity. LÄS MER

 3. 3. Subjective nature : Designing situations for nature and human to be emotionally intertwined

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Kyung-Jin Cho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project originated from my experience of an earthquake in September 2016, in Seoul, South Korea. It was an opportunity to re-think my disconnected relationship to nature. The sense of consciousness in nature and the symbiosis between humans and nature has been taken over by nature objectification. LÄS MER

 4. 4. ALWAYSLAND : En kvalitativ undersökning om hem som bildskapare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nathalie Hopstadius; [2017]
  Nyckelord :Hem; metafor; bildskapande; socialkonstruktionism; fenomenologisk strategi; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Alwaysland är en metafor för hemmet i författarens mening. Denna studie har sin grund i enautoetnografisk undersökning som gjordes under tidigare studier på Konstfack i Stockholm.Där undersöktes bildframställningar och dess betydelse, resultatet blev måleriet som ett svarpå hemlängtan. LÄS MER

 5. 5. Fresh Face >>> Body 2.0 : Handens minne + Digitala dimensioner

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Elin Wollin; [2017]
  Nyckelord :Digitaltryck; Drapering; Lentikulär teknik; organism; maskin; animation;

  Sammanfattning : "My goal with this project is to digital print a Science Fiction inspired print on fabric that provides an optical illusion with lenticular technology. The fabric will be presented with five curtain drapings, two in motion with motorized movable suspensions. LÄS MER