Sökning: "konstfack 2017"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden konstfack 2017.

 1. 1. Bild och formgivning, för vem? : Analys av rekryteringen till estetiska programmets inriktning bild och formgivning

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annica Adsenius; [2018]
  Nyckelord :Estetiska programmet- Ojämn könsfördelning-Gymnasieval-Diskursanalys;

  Sammanfattning : Enligt skollag och läroplan ska skolan arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsroller. Ingen elev ska begränsas i sina val på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning. På estetiska programmets inriktning bild och formgivning har dock en särskiljande tendens avseende kön ökat under en längre period. LÄS MER

 2. 2. Fält, ateljé, utställning

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Olle Helin; [2018]
  Nyckelord :måleri; fältarbete; pigment;

  Sammanfattning : Måleri är centralt i mitt arbete. Jag har utövat måleri så länge jag har praktiserat konst. Sedan december 2017 har jag tillverkat egna färgpigment ur naturmaterial och uteslutit fabrikstillverkad färg från mitt måleri. Processen har hjälpt mig inse att all färg innehåller historia och plats. LÄS MER

 3. 3. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 4. 4. Vague Architecture : and potentials of spatial uncertainty

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Lisa Westergren; [2017]
  Nyckelord :interior architecture;

  Sammanfattning : The built environment works as a constant manual for our bodies to relate to. Whether we reflect on it or not, it is the stage and the set for our everyday social dramas. What happens if the clarity of how to perceive or how to use a space becomes blurred? As architects we usually seek function, efficiency in usage, readability and clarity. LÄS MER

 5. 5. ALWAYSLAND : En kvalitativ undersökning om hem som bildskapare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nathalie Hopstadius; [2017]
  Nyckelord :Hem; metafor; bildskapande; socialkonstruktionism; fenomenologisk strategi; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Alwaysland är en metafor för hemmet i författarens mening. Denna studie har sin grund i enautoetnografisk undersökning som gjordes under tidigare studier på Konstfack i Stockholm.Där undersöktes bildframställningar och dess betydelse, resultatet blev måleriet som ett svarpå hemlängtan. LÄS MER