Sökning: "kontoplan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kontoplan.

 1. 1. Standardiserad kontering : En fallstudie om kontoplanen BAS och digitalisering i svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Thomas Karagöl; David Ullström; [2018]
  Nyckelord :Accounting; Digitalization; Standardization; Chart of Accounts; BAS; BAS Interests Association; Taxonomy; XML; XBRL.; Redovisning; digitalisering; standardisering; kontoplan; kontoplanen BAS; BAS-intressenternas förening; taxonomi; XML; XBRL.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningsbranschen står inför en ny våg av digitalisering som enligt en framtidsrapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning har potential att automatisera bort arbetsuppgifterna för nio av tio redovisningsekonomer. Kärnan i denna nya digitaliseringsvåg är standardisering av begrepp och procedurer som gör att behovet av manuell interaktion minskas radikalt. LÄS MER

 2. 2. Företags användning av BAS-kontoplanen : Vad påverkar företags redovisningsval?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Wingqvist; Anna Walström; Ida Johansson; [2018]
  Nyckelord :BAS accounting plan; Motivation; Accounting choice; Internal factors and External factors; BAS-kontoplan; Motivation; Redovisningsval; Interna faktorer och Externa faktorer;

  Sammanfattning : Användandet av en kontoplan är frivilligt i Sverige, vilket betyder att det saknas reglering kring hur en kontoplan bör användas. Avsaknaden av reglering öppnar upp valmöjligheter kring de redovisningsval företag gör. Trots detta väljer 95% av företagen i Sverige att använda BAS-kontoplanen. LÄS MER

 3. 3. Att förändra en högskolas kodplan : fallstudie vid Högskolan Väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Pernilla Andersson; Victoria Sjöstedt; [2013]
  Nyckelord :kodplan; kontoplan;

  Sammanfattning : Studie "Att förändra en högskolas kodplan (- fallstudie vid Högskolan Väst)" i kursen Examensarbete i företagsekonomi - kandidatexamen med inriktning mot redovisning, VT 2013 har genomförts av Pernilla Andersson och Victoria Sjöstedt.Vi har på uppdrag av Högskolan Väst undersökt hur en kodstruktur kan vara strukturerad för att uppfylla interna och externa redovisningskrav och behov. LÄS MER

 4. 4. Stilleståndskostnad : Framtagning av kostnadsmodell för stilleståndskostnad vid haveri ur ett top-down perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Adam Eriksson; Christian Bidebo; [2012]
  Nyckelord :Underhållsekonomi; open-book accounting; BAS-kontoplan; kostnadsmodell; företagsekonomi; kostnadsfördelning; stilleståndskostnad; modell;

  Sammanfattning : När ett haveri inträffar uppstår direkt en mängd olika kostnader i form av underhållsinsatser, reparationsmaterial och administrationsinsatser. Utöver dessa kostnader förloras även de intäkter som maskinen genererar samt täckningen för de fasta och rörliga kostnaderna. LÄS MER

 5. 5. Branschkontoplaner : En studie av BAS lantbruk och FastBAS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Sara Axelsson; Frida Jakobsson; Linnéa Sohlberg Olsson; [2009]
  Nyckelord :BAS-account plan; Branch adapted account plan; Accounts; BAS lantbruk; FastBAS; BAS-kontoplan; Branschkontoplan; Kontoplan; BAS lantbruk; FastBAS;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga nyttan med branschkontoplaner. Detta görs genom att påvisa eventuella fördelar respektive nackdelar. LÄS MER