Sökning: "kreditkort"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kreditkort.

 1. 1. Adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonathan Östergren; Daniel Litsesiö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Det finansiella beteendet på den svenska kreditkortsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wallinder; Emelie Kindlund; [2018]
  Nyckelord :Kreditkortsanvändning; Finansiellt beteende; Övertro; Livscykelhypotesen; Ekonomisk kunskap; Finansiell läskunnighet; Självkänsla; Självkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom åren har kreditutvecklingen varit omfattande och påskyndat individens handlingsmönster, där man i större utsträckning först konsumerar och därefter betalar. Enligt Statistiska Centralbyrån och Sveriges Riksbank visas en återkommande trend av ökad utlåning samt ökad användning av kreditkort. LÄS MER

 3. 3. Det subjektiva värdet av investeringar i Bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ala Rahma Hanchi; [2018]
  Nyckelord :Bitcoin bytesekonomi decentralisering värdeskapande;

  Sammanfattning : Genomgår pengar en revolution? Ett mycket centralt ämne i ekonomi är pengar, pengar har genomgått många utvecklingar och därmed har även synen på pengar förändrats över tid. Vi har använt varor och råvaror som pengar. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Time and Risk Preferences on Financial Behaviour and Financial Well-being : Results from a National Survey

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jakob Nyström; Karin Romberg; [2017]
  Nyckelord :time preferences; risk preferences; risk attitudes; financial behaviour; financial well-being; the behavioural life cycle hypothesis;

  Sammanfattning : Previous research has shown time and risk preferences to be important factors when explaining a variety of behavioural patterns, such as smoking, obesity and savings behaviour, while we focus on the effect on financial behaviour and financial well-being. Financial behaviour is measured using a twelve-item scale with individuals’ self-stated reports of for example savings behaviour and credit card usage. LÄS MER

 5. 5. Upplevd säkerhet i en digital låslösning : Att designa säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Viktor Gattzén; [2017]
  Nyckelord :UX-design; säkerhet; modalitet; multimodalt; interaktionsdesign; grafiskt användargränssnitt; digitala lås;

  Sammanfattning : Det första mekaniska låset dateras till ungefär 4000 år sedan. Sedan dess har lås kommit att bli en allt mer central part av våra dagliga liv. Vad som i början skapades för att säkra skatter och hem utvecklades till att säkra mobiltelefoner, datasystem och kreditkort. LÄS MER