Sökning: "läroplan jämförelse idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden läroplan jämförelse idrott och hälsa.

 1. 1. Hjälpa varandra, rätt inställning och att göra sitt bästa : Vad upplever eleverna att de bedöms på i Idrott och Hälsa?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carl-Johan Karlsson; Oscar Norrby; [2017]
  Nyckelord :läroplan; betygssättning; idrott; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vad elever i kommunala högstadieskolor uppfattar att de bedöms på i ämnet Idrott och Hälsa och orsaker till denna uppfattning. Vidare ska undersökas om utformningen av de lokala styrdokumenten (lokal arbetsplan och lokala betygskriterier) har påverkan på detta genom en jämförelse mellan skolorna. LÄS MER

 2. 2. Mental träning - en tolkningsfråga : En empirisk studie av Siri Sjölund och Frida Löv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Sjölund; Frida Löv; [2015]
  Nyckelord :Mental träning; läroplan; utveckling; tolkningsfråga; idrottslärare; tolkar;

  Sammanfattning : Rapport på rapport visar att elevers psykiska hälsa blir allt sämre. Mental träning är ett samlingsnamn för olika metoder vi kan använda oss av för att träna upp vår mentala styrka. LÄS MER

 3. 3. Läroplansförändring inom Idrott och hälsa : En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Tholse; [2015]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplansförändring; gymnastik; idrottslärare; läroplansforskning; ämnesinnehåll och syfte;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGArbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HPAntal sidor: 36Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11Författare: Ida Tholse, 911114-2023Handledare: K.G Hammarlund                                                                                                                                                                 Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. LÄS MER

 4. 4. Varför ska de lindas in i en bomullsvärld? : En studie om hur idrottslärare resonerar kring betygssättning och kunskapsbedömning på grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2013]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; betyg och bedömning särskolan; betyg idrott och hälsa; forskning betyg och bedömning; forskning betyg och bedömning särskolan; grundsärskolan; grundskolan; kommentarmaterial; ny läroplan grundsärskolan; debatt grundsärskolan; massmedia grundsärskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarUppsatsens syfte är att analysera och diskutera hur idrottslärare samt en person som är ansvarig för grundsärskolefrågor på Skolverket, resonerar kring betygsättning och skriftliga omdömen i idrottsämnet på grundsärskolan. Detta ska besvaras genom följade frågeställningar: Hur upplever idrottslärare undervisning och bedömning av kunskap i idrott och hälsa i grundsärskolan? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med betyg respektive skriftliga omdömen i grundsärskolan? Vilka antaganden ligger bakom skillnader i kursplanen för idrottsämnet på grundskolan och grundsärskolan? Vad utmärker idrottsämnet avseende bedömning och inkludering i jämförelse med andra ämnen? Vilka ramfaktorer möjliggör respektive begränsar bedömningen av eleverna på grundsärskolan i idrottsämnet?MetodKvalitativa intervjuer valdes för att få en mer djupgående inblick i hur respondenterna resonerar kring betyg och skriftliga kunskapsomdömen i idrott och hälsa på grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Olika syn på kunskap? : En kvalitativ studie av läroplanen i Sverige respektive Finland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Evelina Nymark; [2012]
  Nyckelord :kunskap; kunskapssyn; skola; Sverige; Finland; jämförelse;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med den här studien är att undersöka vilken kunskapssyn som framträder i Sveriges respektive Finlands läroplan för grundskolan samt i kursplanen för idrott och hälsa. Detta med hjälp av två frågeställningar:Vilka likheter och skillnader finns i läroplanens övergripande del länderna emellan?Vilka likheter och skillnader finns i kursplanerna för ämnet idrott och hälsa?Med "läroplanens övergripande del" menar jag de delar som berör skolan som helhet, det vill säga allt det som finns skrivet fram till att skolans ämnen presenteras var för sig i så kallade kursplaner. LÄS MER