Sökning: "laglott"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet laglott.

 1. 1. Särskilda skäl - om undantaget i det förstärkta laglottsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den legala arvsordningen ska garantera att en bröstarvinge får del av föräldrarnas egendom när de dör. I Sverige ska den del en bröstarvinge är garanterad vara hälften av kvarlåtenskapen delat med antalet bröstarvingar. Denna del kallas laglott. Detta innebär en begränsning av en förälders rätt att testamentera bort egendom. LÄS MER

 2. 2. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Likabehandling av syskon : särskilt om särkullbarns laglott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan laglottsskydd och förmånstagarförordnande : En utredning av gällande rätt avseende ÄB 7:4 och FAL 14:7 st. 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Lindell; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Försäkringsrätt; Arvsrätt; Förmånstagarförordnande; Jämkning; Bröstarvingar; Laglott; Det förstärkta laglottsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Den hälft kallas bröstarfvinges laglott" - om det svenska laglottsinstitutets historiska och filosofiska grund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; legal science; laglott; statutory share of inheritance; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska laglottsinstitutet brukar kritiseras med jämna mellanrum, men trots kritiken har det varit i stort sett oförändrat under 160 år. I min uppsats kommer jag att titta på vilka filosofiska och historiska grunder laglottsinstitutet bygger på. LÄS MER