Sökning: "laglott"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet laglott.

 1. 1. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Likabehandling av syskon : särskilt om särkullbarns laglott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan laglottsskydd och förmånstagarförordnande : En utredning av gällande rätt avseende ÄB 7:4 och FAL 14:7 st. 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Lindell; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Försäkringsrätt; Arvsrätt; Förmånstagarförordnande; Jämkning; Bröstarvingar; Laglott; Det förstärkta laglottsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Den hälft kallas bröstarfvinges laglott" - om det svenska laglottsinstitutets historiska och filosofiska grund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; legal science; laglott; statutory share of inheritance; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska laglottsinstitutet brukar kritiseras med jämna mellanrum, men trots kritiken har det varit i stort sett oförändrat under 160 år. I min uppsats kommer jag att titta på vilka filosofiska och historiska grunder laglottsinstitutet bygger på. LÄS MER

 5. 5. Laglotten : Ett nödvändigt skydd eller oproportionerligt tvång?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristofer Pelli; Rebecca Strömberg; [2017]
  Nyckelord :laglott; arvslott; arvsrätt; successionsrätt; familjerätt; arvsordning; arvsklasser; bröstarvinge; särkullbarn; testamente;

  Sammanfattning : Lagstiftningen kring laglotten är cirka 150 år gammal och har sedan införandet varit i det närmaste oförändrad, där vissa regler och principer som idag styr hur arv fördelas förekom redan under medeltiden. Kritik har framförts om att laglotten är föråldrad och byggd på gamla traditioner samt värderingar där rätten till arv grundade sig i blodsband och släktskap. LÄS MER