Sökning: "legala bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden legala bolag.

 1. 1. En granskning av de utländska spelbolagens marknadsföring mot den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Möller; Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; Casino; CSR; Digital; Ethics;

  Sammanfattning : De utländska spelbolagens omfattande marknadsföring mot den svenska marknaden är påtaglig och de senaste åren har omsättningen av spelrelaterad reklam ökat markant. Denna ökning sker trots det svenska spelmonopolet som innebär att endast bolag med licens utfärdat av staten får verka och marknadsföra sig i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Bulvanen och huvudmannen bakom - En studie kring den faktiske företrädarens straffrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Roubert; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; företagaransvar; faktisk företrädare; bulvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic crime has played an increasingly significant role in our modern society. Crime perpetrated within companies are becoming more of a social problem, not least when it comes to organized crime. It has become of greater importance, how to hold the persons who commit crimes within a company accountable for their deeds. LÄS MER

 3. 3. Den svenska CFOn –En kvantitativ studie om CFO-rollen i Svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Jangvik; Linus Brännström; [2015-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rollen som Chief Financial officer (CFO) har under senare tid varit under långsam men ständig förändring. De tidigare analyserande finansiella experterna är idag utöver den rapporterande och planerande biten i deras arbete även högst involverad i bolagets strategiarbete, och ses mer som en strateg än poängräknare. LÄS MER

 4. 4. BEPS Action 8 : Finns förutsättningar för att de angivna målen uppfylls?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Erik Dohlmar; Eric Giner; [2015]
  Nyckelord :International tax law; Transfer pricing; OECD; BEPS; Action 8; in-tangibles; intellectual property rights; tax avoidance; Internationell skatterätt; internprissättning; OECD; BEPS; Action 8; immateriella tillgångar; vinstförflyttningar; skatteplanering;

  Sammanfattning : BEPS är ett projekt påkallat av G20 som bedrivs i OECD:s regi. Projektet syftar till att förhindra erosion av nationers skattebaser, på grund av upplägg där vinster genom koncerninterna transaktioner flyttas till länder med låg beskattning. LÄS MER

 5. 5. Stanna Hemma? Gränsöverskridande förlustutjämning för fysiska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tham Johansson; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-skatterätt; Tax Law; Gränsöverskridande förlustutjämning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ allowed for the first time cross-border loss relief in the judgement of Marks & Spencer, according to the Marks & Spencer case ECJ granted a parent company loss relief with a subsidiary in another EU member state in case the subsidiary had exhausted the possibilities of taking losses into account in the state of residence. The case law has developed to also concern permanent establishments. LÄS MER