Sökning: "linguistic policy"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden linguistic policy.

 1. 1. Miljöprogram som styrdokument : En jämförande analys av innehåll och funktioner i tre kommunala miljöprogram

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linda Bessmert Blomsma; [2023]
  Nyckelord :public documents; environment program; municipal policy documents; content; function; functional grammar; offentliga texter; miljöprogram; kommunala styrdokument; innehåll; funktion; funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks en relativt ny typ av kommunala dokument, som kallas för miljöprogram. Programmen klassificeras som styrdokument av kommunerna som har tagit fram dem. Dessa har än så länge inte varit föremål för språkvetenskaplig forskning. LÄS MER

 2. 2. Beyond Heteronormativity : A Critical Discourse Analysis of the Gender Equality Policy in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Gender Equality; Critical discourse analysis; Heteronormativity;

  Sammanfattning : As one of the world's most equal countries, gender equality holds significant importance in Sweden. This thesis examines how Sweden formulates its gender equality policy accordingly. From a post-structural feminist perspective, this thesis conducts a critical discourse analysis of the Gender Equality Policy in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Food Security and Dietary Diversity Situation: A Comparative Analysis between Bangladeshi Immigrants Currently Residing in Lund, Sweden and Their Previous Residence in Bangladesh.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Anta Ishmam Chowdhury; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare the food security and dietary diversity status of Bangladeshi immigrants living in Sweden to their position in Bangladesh. Structured surveys were used to collect data from 15 Bangladeshi immigrants, which included demographic information as well as indices of food security and dietary diversity. LÄS MER

 4. 4. Vilken grammatikkunskap? : En jämförelse av synen på grammatik i styrdokument och i läroböcker utifrån Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Nilsson; [2023]
  Nyckelord :grammar; the syllabus for Swedish subject; course books; Bloom s revised taxonomy; grammatik; ämnesplanen för svenska; läroböcker; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningens innehåll och metoder har kritiserats. Forskning har belyst att det finns ett glapp mellan teori och praktik när det kommer till synen på grammatik och grammatikundervisning. LÄS MER

 5. 5. An Internal ‘Press’-ing Divide : Power Dynamics Within the EU as Evidenced Through New Pact on Migration and Asylum Discourses

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Isabella Chaffee; [2023]
  Nyckelord :EU; burden-sharing; power dynamics; CEAS; EU asylum policy; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : When managing the reception and relocation of refugees within the EU, it is unsurprising that negotiating common policy and burden-sharing schemes are complex, contentious tasks (Thielemann 2003; Naurin 2015). Indeed, the individual geographic, political and economic positioning of member states are reflected in larger power dynamics within the EU, further complicating resolution on solidarity initiatives in asylum policy (Duarte and Pascariu 2017, Basile and Olmastroni 2020, Bauböck 2018). LÄS MER