Sökning: "liturgy"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet liturgy.

 1. 1. Fönster mot den allmänkyrkliga traditionen, eller en spegel av samtiden? : En innehållsanalytisk granskning av spontanremisserna till kyrkohandboksförslaget 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Helena Karlqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 23 november 2017 beslutade kyrkomötet att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Vägen till beslutet har varit allt annat än rak, samtidigt som den återspeglat ett djupt engagemang, både inom och utanför Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Gudsbilder i kyrkohandboken : En komparativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Johan Norberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkohandboken; Svenska kyrkan; gudsbild; feministteologi; apofatisk teologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the image of God in the common worship liturgy book that was taken into use by the church of Sweden in the year of 2018 and compare it with the image of God in the previous common worship book which was released in 1986. The end result shows that the big difference between these two liturgy books is that the liturgy book released in 1986 presents an image of God that focuses on the gender of God. LÄS MER

 3. 3. Seeing and Sinners : Spatial Stratification and the Medieval Hagioscopes of Gotland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Karl Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Hagioscope; Peter of Limoges; Visuality; Perspectiva; Anchorite; Recluse; Gotland; Purgatory; Leprosy; Penance; Sword Brethren; Teutonic Order; Pilgrims; Hagioskop; Peter Limoges; Visualitet; Perspectiva; Anakoret; Reclus; Gotland; Skärselden; Spetälska; Botgöring; Svärdsbrödraorden. Tyska Orden; Pilgrim;

  Sammanfattning : The hagioscope—a small tunnel or opening usually set at eye-level in a church wall—is a complex and multifaceted device that appears in Europe during the late medieval period. Despite an increased interest in the  history of the senses, the hagioscope has been overlooked until now. LÄS MER

 4. 4. Förbön i Pauli brev och i "Kyrkans förbön". En jämförande studie av förböner i Paulus brev och i Svenska kyrkans handböcker 1986 och 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Diana Olausson Öberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :intercessory prayers; intercession; Paul s letters; Paul s epistels; förbön; Paulus brev; Kyrkans förbön; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The goal of this research is to investigate if a thread exists, from how intercessory prayers were written in Paul’s letters to today’s liturgy in the Swedish Church. The main question this research aims to answer is: Does text or specific words in the intercessory prayers in Paul’s letters correlate with the intercessory prayers in the liturgy texts of the “Kyrkans förbön” in Den svenska kyrkohandboken (1986) and within the Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan (2016)? Moreover, does continuous threads exists of intercessory prayers in the Swedish Church handbooks from 1942 until 2016. LÄS MER

 5. 5. Svenska kyrkan 1986 och 2016 : En studie kring Svenska kyrkans missale 1986 samt kyrkohandboksförslaget för 2016

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Agnes Sjögren; [2017]
  Nyckelord :The Church of Sweden; Missale; liturgy; Church-handbook; Kyrkostyrelsen; criticism; Svenska kyrkan; missale; gudstjänstordningar; kyrkohandboken; kyrkostyrelsen; kritik;

  Sammanfattning : The Church of Sweden has, under the past few years, had a special focus on their Church-handbook of 1986. There has been a widely-discussed debate among the different congregations in Sweden if, and when, their Church-handbook should be exchanged for a new Church-handbook. LÄS MER